Az uniós közbeszerzési közlönyben megjelent felhívás felsorolja a felújítás során elvégzendő feladatokat. Ezek körébe tartoznak - egyebek mellett - a következők:

- a jelenlegi átázó dilatációs hézagok alatti vasbeton pályaszerkezet (főleg a hossztartó konzolvégek) és a keresztkötések, oszlopkeretek betonkorróziós károsodásainak javítása,

- az útpálya kopórétegének cseréje,

- a gyalogjárdák védőbevonatának felújítása,

- a Városlőd felől csatlakozó út burkolata teljesen átépítendő, a csatlakozó járdák javítandók,

- a híd alatti és melletti meredek rézsűoldalak tájkertészeti kialakítása.

A város nem határozott meg az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi helyzetére vonatkozó alkalmassági követelményeket, viszont előírta a következő referenciát: az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év bármelyikében befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), legalább egy darab, lakott területen belüli, a forgalom fenntartása mellett végzett útépítési és/vagy felújítási munkát.

Az ajánlattételi határidő július 25. Az értékelésnél 70 súlyszámmal szerepel az ár és 30 súlyszámmal a minőség.

A Napi.hu 2019 júniusában írt arról, hogy az ÚT-Teszt Mérnöki és Szolgáltató Kft. tervezheti az új veszprémi völgyhidat, nettó 294 millió forintért. Az új völgyhíd az Aranyosvölgy felett ível át. A hossza mintegy 350 méter lesz, az úttesten 2x1 sávban haladhatnak a járművek, de lesz rajt járda és kerékpárút is.