A hajózási hatóság elutasította a Siófok/Balatonszéplakora tervezett, 147 új hajóhelyet tartalmazó óriáskikötő megvalósításának engedélykérelmét. A tervezett beruházást két meglévő kikötő, az úgynevezett újságíró- és az Ezüstpart kikötő előtti mederrészre tervezték, olyan módon, hogy az új móló a meglévő keleti móló véghez csatlakozott volna; a 31 meglévő kishajó mellett 147 további hajóhely kialakítását tervezték. A jelenlegi kis kikötőkhöz képest óriás létesítmény a fővárosi kormányhivatal mostani döntése előtt az illetékes szakhatóságtól megkapta a környezethasználati, illetve a vízjogi létesítési engedélyt is.

A tervezett monstrum szárazföldi, közúti megközelíthetőségén bukott meg, Siófok város jegyzője az engedélyeztetési eljárás során ugyanis úgy nyilatkozott, hogy nem biztosított a tervezett kikötő gépjármű-közlekedésre alkalmas úti csatlakozása – derül ki a siófok.hu-ról, a város önkormányzatának weboldaláról. A hajózási hatóság többek között erre alapozva hozta meg jogerős döntését.

Nincs alkalmas út

„A benyújtott tervdokumentáció áttekintését követően megállapításra került, hogy a tervezett kikötő nem rendelkezik olyan partterülettel, amely az úszólétesítmények hajózásra alkalmasságának megőrzésével kapcsolatos tevékenység (karbantartás, javítás, ki- és bedaruzás) végzésére alkalma"s – idézi a portál a kormányhivatal országos hatósági főosztályának indoklását.

A kikötőbővítés engedélyeztetése több évre nyúlik vissza, számos szakhatósági állásfoglalás született a témában, 2019 nyarán két lakossági fórumot is tartottak Balatonszéplakon – ahol a kikötő elhelyezkedne -, amelyeken a beruházás ellenzői voltak nagy többségben.

Az új önkormányzat visszavonta az engedélyt

A siófoki képviselő-testület 2018-ban hozzájárulását adta, hogy a kikötőépítés során homokos strandot alakítsanak ki, ám ez később lekerült a napirendről. A testület ugyanekkor a kikötőt kiszolgáló parkoló létesítéséhez is hozzájárult önkormányzati területen, ám ezt a határozatot az új képviselő-testület 2019. októberében visszavonta. A beruházó Yolle Kft. ezt követően úgy nyilatkozott: a parkolók kialakítását telekvásárlással meg tudja oldani.

„…a gépjármű közlekedésre alkalmas úti csatlakozás hiánya miatt nincs és nem is lehet megtervezve a befogadni kívánt tőkesúlyos kishajók kiemelésére méretezett berendezés, továbbá a kikötő rendeltetésszerű használatához szükséges építmények (kikötőmesteri iroda, esetlegesen műhely, club és szociális helységek). A tervezett hajózási létesítmény elhelyezése, rendeltetése és kialakítása nem felel meg a Kikötőrendeletben előírt szakmai és műszaki követelményeknek, valamint nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra, továbbá a településrendezési követelményeknek, illetve a közegészségügyi előírásoknak sem felel meg, így a kérelem teljesíthetőségének jogszabályi feltételei nem állnak fenn.”

Végleges a döntés

Elutasító határozatában a hatóság azt is megjegyzi: a kérelmező által parkoló céljára megjelölt ingatlan 500 méternél távolabb van a kikötőtől, emiatt nem felel meg a rendelkezéseknek, nem vehető figyelembe.

Az indoklás szerint a kérelmező Yolle Kft. korábban kérte a város tulajdonában lévő parti ingatlanon szolgalmi út kialakítását: A hatóság azonban megállapította, hogy ezzel együtt sem teljesül az elvi létesítési engedély kiadásának feltétele. Így azt végül megtagadták, a döntés végleges, ellene államigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, a határozat bírósági felülvizsgálata iránt – jogszabálysértésre hivatkozva – közigazgatási per indítható.