Megnyerte az Európai Bizottsággal szembeni pert a Deutsche Telekom. Az Európai Unió Bíróságának ítélete szerint a bizottságnak kamatot kell fizetnie azon versenyjogi bírságok után, melyeket jogosulatlanul szabott ki a német vállalatra. 

Még 2014. október 15-én hozzávetőleg 31 millió euró összegű bírságot szabott ki az EB a Deutsche Telekom AG-vel szemben, amiért a széles sávú távközlési szolgáltatások szlovák piacán visszaélt az erőfölényével – írja az Üzletem.hu

A cég 2015. január 16-án ideiglenesen megfizette e bírságot.

Ilyen esetekben az Európai Unió Bíróságához (EUB) folyamodhat fellebbezéshez a jogtalanul megbüntetett szervezet. Az EUB két igazságszolgáltatási fórumból tevődik össze: az Európai Bíróságból és az Európai Törvényszékből

Mivel a természetes és jogi személyek által benyújtott keresetek az utóbbi hatáskörébe tartoznak, a bizottság határozatával szemben az Európai Unió Törvényszékénél lebbezett fel a német távközlési cég. 

A cégnek adtak igazat 

A törvényszék részben helyt adott e Deutsche Telekom keresetének, ezért az EB hozzávetőleg 12 millió eurót visszatérített a bírság összegéből.

Ezt követően a német cég a bírság után járó késedelmi kamatok megfizetését is kérte a bizottságtól, ennek a folyósítását megtagadta az EB.

A Deutsche Telekom ismét a törvényszékhez fordult, ami a szóban forgó 1,8 millió euró kifizetésére kötelezte az Ursula von der Leyen vezette szervezetet.

Uniós precedensek

A törvényszék ítéletével szemben az EUB másik igazságszolgáltatási fórumához: az Európai Bírósághoz fellebbezett az uniós végrehajtó szerv.

Az Európai Bíróság elutasította a fellebbezést, ezáltal helybenhagyta a Törvényszék ítéletét. A döntés során egy precedensként szolgáló uniós ítélkezési gyakorlatra hivatkoztak.

Eszerint amennyiben egy uniós bíróság visszaható hatállyal megsemmisít egy a versenyszabályok megsértése miatt bizottsági határozatban kiszabott bírságot, ezen intézmény köteles az ideiglenesen megfizetett büntetés összegét az e bírság ideiglenes megfizetésének időpontjától a visszatérítés napjáig terjedő időszakra járó kamatokkal együtt visszatéríteni.

A Bíróság hangsúlyozta, hogy jelen esetben nem „késedelmi", hanem olyan kamatról van szó, melynek célja, hogy a szóban forgó összeg nyújtotta előnyök élvezetétől való megfosztásért átalányösszegben kártalanítsa a vállalkozást.