2024. márciusában a kivitel értéke 12,3 milliárd euró (4858 milliárd forint), a behozatalé 10,7 milliárd euró (4238 milliárd forint) volt – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentéséből.

Idén márciusban az egy évvel korábbihoz képest euróban kifejezve az export értéke 14, az importé 19 százalékkal csökkent. Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 1,6 százalékkal nagyobb, a behozatalé 5,7 százalékkal kisebb volt.

A termék-külkereskedelmi egyenleg 572 millió euróval javult.

(Az egyenleg 60 millió euróval nagyobb többletet mutatott az első becslésben közöltnél.) A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 1,5, a behozatalban 2,0 százalékkal elmaradt az előző év azonos havitól. A cserearány 0,5 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 2,7, a dollárral szemben 1,1 százalékkal gyengült.

A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 16, behozatala 20 százalékkal kisebb lett. A villamos gép, készülék és műszer árucsoport volumene a kivitelben és a behozatalban is közel ötödével csökkent. A közúti jármű árucsoport exportvolumene néhány százalékkal, importvolumene közel ötödével elmaradt a bázisidőszakitól. A híradástechnikai, hangrögzítő és ‑lejátszó készülék exportvolumene mintegy ötödével, importvolumene néhány százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az energiafejlesztő gép és berendezés árucsoport forgalma a kivitelben közel ötödével, míg a behozatalban negyedével elmaradt a 2023. márciusitól. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport az exportban 9,5, az importban 9,1 százalékponttal járult hozzá a teljes forgalom volumencsökkenéséhez.

A feldolgozott termékek exportvolumene 5,3, importvolumene 13 százalékkal kisebb lett.

A volumencsökkenést exportoldalon az egyéb fémtermék, az importoldalon a gyógyszer, gyógyszerészeti termék forgalmának alakulása befolyásolta leginkább.

A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 1,5, az importban 5,0 százalékponttal fokozta a teljes forgalom volumencsökkenését.

Az energiahordozók exportvolumene 5,7 százalékkal magasabb, importvolumene 6,1 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Az exportoldali növekedésben és az importoldali csökkenésben egyaránt a kőolaj és kőolajtermék volumenalakulásának volt a legnagyobb szerepe. Az energiahordozók forgalmának változása a teljes export volumencsökkenését minimális mértékben, 0,1 százalékponttal ellensúlyozta, az importét viszont 0,5 százalékponttal fokozta.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 6,7 százalékkal nagyobb, a behozatalé 13 százalékkal kisebb lett.

Az exportban és az importban bekövetkezett volumenváltozást egyaránt döntően a gabona és gabonakészítmény forgalmának alakulása befolyásolta.

Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás a teljes exportforgalom csökkenését 0,5 százalékponttal lassította, míg az importcsökkenés ütemét 0,8 százalékponttal felerősítette.

Az EU27 tagállamaiba irányuló kivitel volumene 12, az onnan érkező behozatalé 13 százalékkal alacsonyabb lett. A termék-külkereskedelmi mérleg 296 millió euróval romlott, 1,8 milliárd eurós többlet keletkezett. Az export 77, az import 72 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU27-en kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 4,7, a behozatalé 22 százalékkal csökkent. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 868 millió euróval javult, 209 millió eurós passzívumot mutatott.

2024. január–márciusában a kivitel értéke 36,5 milliárd euró (14,2 ezer milliárd forint), a behozatalé 32,6 milliárd euró (12,7 ezer milliárd forint) volt.

  • 2024. január–márciusban az egy évvel korábbihoz képest:
  • a kivitel volumene 3,6, a behozatalé 9,6 százalékkal csökkent,
  • a termék-külkereskedelmi mérleg 2,7 milliárd euróval javult, a többlet 3,8 milliárd eurót tett ki.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 4,1, a behozatalban 6,0 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól. A cserearány 2,0 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest nem mutatott érdemi értékváltozást, míg a dollárhoz viszonyítva 1,1 százalékkal erősödött.

Friss adatok érkeztek a magyar iparról, így alakultak az árak

Idén áprilisban az ipari termelői árak átlagosan 2 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbihoz képest a KSH adatai szerint. Bővebben→