Mivel az S-B csökkenő trendvonalat megerősítette az utóbbi D érintési pont, az arany árfolyama most egy új mélypont irányába tart. A jelen szintről a D-E elmozdulás megismétlődése a 281 dolláros szintig vetheti vissza a jegyzést, ennek bekövetkezését azonban a 283 dolláros támasz késleltetheti. Egy trendvonal "tesztelése" mindig annak megváltoztatására irányuló ármozgás. Viszont ha ezt kiállja, az még a bizonytalan piaci résztvevők számára is világossá teszi, hogy a trend folytatódni fog, általában a korábbiaknál meredekebben. Ez alkalommal azt vizsgáljuk, hogy egy trendvonal tesztelését követően milyen irányú és intenzitású ármozgásra lehet számítani. Egy trendvonal minimális feltétele két érintési pont, vagyis tesztelésről csak a harmadik és a rákövetkező érintési pontok esetében beszélhetünk. A chartunkon visszatekintve a legelső alkalommal az e2 és I időszaki maximumokra illeszthettünk egy csökkenő trendvonalat. Ugyan az e2 pontból kiindulva a G maximumon keresztül is kínálkozott erre lehetőség, de ennek nagyobb meredeksége kisebb megbízhatósággal párosult, amit a későbbi ármozgás is igazolt. Az e2-G pontokra illeszkedő trendvonal első tesztelési pontja a K maximum volt. Ez megerősítette a létjogosultságát, s maradt a csökkenő tendencia. Jellemző, hogy ilyen esetben az előző minimumot "alulmúló" mélypont jön létre, ami minimális árfolyamcél kiszámítását teszi lehetővé. Látható, hogy mind a K, mind az M tesztelési pontokat követően újabb mélypontok jöttek létre (L, N). Amíg a tesztelés a trend meredekségének csökkenésével járó folyamat, addig az új mélypont kialakítása a trend meredekségének növekedését idézi elő azáltal, hogy lefelé eltávolodik a jegyzéstől. Vagyis egy trendvonal tesztelését követően a trend "felgyorsulására" számíthatunk. Amennyiben az árfolyam már nem lesz képes új szélsőértéket elérni, ez trendváltozást valószínűsít. A múlt év végén az előbbiekben tárgyalt folyamatok ismétlődtek meg. Az S-z2 csökkenő trendvonal beváltotta a B ponti teszteléshez fűződő várakozásunkat, hiszen csatlakozólag a jegyzés újabb mélypontot ért el (C). A másik oldalról, a V-A minimumok mentén berajzolt trendvonal létjogosultságát megkérdőjelezte az a körülmény, hogy az A pontból kiinduló emelkedő szakasz során az árfolyam elvétette az előző z2 maximum magasságát. A B-C visszaesés egyébiránt lezárta az S-V-Z-A háromszöggel körvonalazható konszolidációs szakaszt, ami szintén a csökkenő trend folytatódására engedett következtetni. December első felében a jegyzés ennek ellenére váratlanul visszatért az alakzat területére (C-D), ami ellentmondásos helyzetet alakított ki. Két héttel korábbi elemzésünkben (NAPI Gazdaság, 1999. január 13., 19. oldal) ezért már csak 2-3 napos esélyt adtunk arra, hogy az árfolyam a V-A vonal átmeneti megsértését követően visszatérjen a 290 dolláros szint alá, fenntartva egy további árcsökkenés lehetőségét. A jegyzésnek a 285 dolláros szintre történő gyors visszatérése azonban hozzájárult ahhoz, hogy nem kellett álláspontunkat módosítani. A D tesztelési pontot követően a fentiekben részletezett megfigyelések alapján most joggal várhatjuk, hogy az aranypiacon rövidesen újabb mélypont alakuljon ki, 281 dollár közelében. Amennyiben a 283 dolláros támasz késleltetné ennek megvalósulását, úgy az új minimum eléréséhez több mint két hétre lesz szükség. SZ. Z.