A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma közzétett határozatában megszüntette a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN) felügyeleti biztosi mandátumát a Dimenzió Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesületnél (Dimenzió egyesület). A döntés oka, hogy a felügyeleti biztos beszámolója szerint eredményesen befejeződött a Dimenzió egyesület biztosítási szerződésállományának átruházása, s így ténylegesen lezárult az egyesületnél a biztosítási tevékenység.

Az MNB a 2021. szeptember 28-i határozataiban engedélyezte a Dimenzió egyesület biztosítási szerződésállományainak átruházását. A közel ezer darab, egyebek mellett kockázati, vegyes és unit-linked életbiztosítást tartalmazó szerződésállományt a Mészáros Lőrinc felcsúti vállalkozó érdekeltségébe tartozó CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., a mintegy 8500 tőkegyűjtő (nem járadékos szakaszban lévő) – az önkéntes pénztári törvény szerinti nyugdíjszolgáltatás bizonyos feltételeivel is összhangban lévő – halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő (HNY) biztosítási szerződésállományt a Pannónia Nyugdíjpénztár vette át.

Tőkeproblémák is voltak a biztosítónál

A PSFN által kijelölt felügyeleti biztos mostanáig a jegybank megbízásából, a biztosítottak érdekeinek védelmében irányította a Dimenzió egyesületet, s készítette elő az állomány-átruházást. Mint emlékezetes, az MNB vizsgálatai korábban megállapították, hogy a Dimenzió egyesületnél hiányzott a minimális tőkeszükségletet fedező alapvető szavatoló tőke, ugyanakkor az ügyfelek megtakarításai rendelkezésre álltak. A jegybanki döntést követő bírósági eljárások lezárulta után vált lehetővé az állományátruházás, miközben a Dimenzió egyesület a biztos irányítása alatt folyamatosan teljesítette szerződéses kötelezettségeit ügyfelei felé.

A biztosítási törvény alapján a biztosítási állományt átvevő biztosító az állományátruházási engedély kézhezvétele után 30 napon belül volt köteles írásban tájékoztatni az érintett szerződőket a változásról. Utóbbiak az értesítés nyomán 30 napig hozhattak döntést szerződéseikről, illetve az önkéntes pénztári törvény szerinti nyugdíjszolgáltatás bizonyos feltételeivel is összhangban lévő halasztott kezdetű nyugdíjbiztosításokkal érintett tagok önkéntes nyugdíjpénztárba léphetnek át. Az átvevő intézmény emellett az átvétel után 30 napig módosíthatta döntése szerint az előbbi biztosítások eddigi technikai kamatát (a jogszabályi mértékig), illetve garantált hozamát és többlethozam-visszajuttatási szabályait. Ezekről is 15 napon belül írásban tájékoztatnia kellett az ügyfeleket.

A Dimenzió tőkegyűjtő szakaszban lévő – még élő és járadékossá át nem váltott – HNY biztosításait átvevő nyugdíjpénztárnak szintén értesítést kellett küldenie a hozzá került tagoknak az átlépésről, illetve a tagi lekötésük egyéni számlájukra való átvezetéséről, mégpedig a rájuk vonatkozó befogadó nyilatkozat kiállításakor.