Az Országgyűlés honlapján olvasható javaslat új fogalmat vezet be a vállalkozások működésének szabályozásába.

A versenytörvény módosításával létrejön az alapvető jelentőségű vállalkozás fogalma. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálja, hogy egy adott a vállalkozás a verseny és a fogyasztók szempontjából piacokon átívelő alapvető jelentőséggel rendelkezik-e, és amennyiben a versenyfelügyeleti eljárás erre a megállapításra jut, az állam minden eddiginél nagyobb befolyást szerez a cég ügyeire.

GVH az alapvető jelentőségűnek minősített vállalatok esetében egyebek mellett

 • kötelezheti a tulajdonosokat a cég részben vagy egészben történő értékesítésre,
 • előírhatja a szolgáltatáshoz, kereskedelemhez, gyártáshoz szükséges eszközök átadását egy kijelölt szolgáltatónak,
 • kezdeményezheti a vállalkozás irányítási jogkörrel rendelkező vezető testületében más vezető állású személy megválasztását vagy kinevezését,
 • felfüggesztheti a tagsági részesedéshez kapcsolódó szavazati jogokat,
 • kötelezheti a tagsági részesedések más tulajdonosok részére történő átruházását,
 • kötelezheti az igazgatóságot a közgyűlés összehívására, továbbá meghatározott napirendi pontok megtárgyalására és meghatározott döntések meghozatalának szükségességére hívhatja fel e testület figyelmét.

A GVH az alapvető jelentőségűnek minősítéshez vizsgálja az adott cég

 • piaci részesedését,
 • pénzügyi erejét vagy más erőforrásokhoz való hozzáférését,
 • vertikális integráltságát, illetve az egymással egyéb módon összefüggő piacokon való
 • tevékenységét,
 • versenyben releváns adatokhoz való hozzáférését,
 • által nyújtott szolgáltatás, illetve előállított vagy forgalmazott áruk fogyasztók vagy a
 • gazdaság szempontjából alapvető jelentőségét, illetve
 • minden olyan tevékenységét, amely harmadik felek vagy a fogyasztók szempontjából jelentős ahhoz, hogy hozzáférjenek a beszerzési és értékesítési piacokhoz, amellyel befolyást tud gyakorolni a harmadik felek üzleti tevékenységére.

A törvényjavaslat indoklása szerint a cél a tisztességes gazdasági verseny feltételeinek, és az ezt elősegítő egészséges piacszerkezet biztosítása, valamint a fogyasztók jogainak védelme.

A GVH döntései meghozatalakor olyan objektív körülményeket vizsgál, amelyekkel egy vállalkozás a maga oldalára billentheti a piacot, a piacon uralkodó feltételeket

- olvasható az előterjesztésben.

A témáról elsőként beszámoló hvg.hu az előterjesztés kapcsán megkereste a GVH-t, amely e-mailben közölte: a szabályozás nem példa nélküli az Európai Unióban (EU), hiszen a német versenyhatóság hasonló jogosultságokkal rendelkezik. Az új hatáskör alapvetően preventív célokat szolgált. A Versenyhivatal szerint a törvényjavaslatban szereplő módosítások hozzájárulhatnak a GVH hatékony jogalkalmazói tevékenységéhez, eredményes feladatellátáshoz, végső soron a tisztességes piaci verseny és a magyar fogyasztók védelméhez.