A majdani nyertes feladata a beavatkozással érintett területen a dinamikus (számítógépes) forgalomirányítás bevezetéséhez szükséges útépítési, vízépítési, forgalomtechnikai és egyéb kapcsolódó feladatok megtervezése, az elkészült kiviteli tervekre a szükséges jóváhagyások és engedélyek beszerzése. A tervezési idő 6 hónap. A nyílt tenderfelhívás az uniós közbeszerzési közlönyben jelent meg.

Ajánlatot az tehet, akinek az elmúlt három lezárt üzleti évben közút tervezéséből és/vagy hírközlési rendszer tervezéséből legalább nettó 50 millió forint árbevétele származott. Az ajánlattételi határidő május 26. Az értékeésnél 50-50 súlyszámmal szerepel az ár és a minőség is.

Az M2-es négysávosra bővítése 2019 októberére készült el. Még 2019 júliusában jelent meg az a miniszterelnöki határozat, amely az M2-es gyorsforgalmi út továbbépítését szolgálja. A határozat felhatalmazza az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy kijelölje azokat a személyeket, akik a szlovák féllel tárgyalnak a határmetszéspontról. Az M2-es Váctól haladva Hont-Parassapuszta térségében érné el az országhatárt, onnan pedig R3 gyorsforgalmi út néven haladna tovább Zólyomig.