A Magyar Nemzeti Bank harmadik alkalommal teszi közzé a globális és a magyar FinTech ökoszisztémáról, valamint a hazai banki és biztosítói szektor digitalizációs szintjéről szóló FinTech és Digitalizációs jelentését.

Tavaly mind nemzetközi, mind hazai szinten új lendületre kapott a pénzügyi szektor digitális transzformációja. A bankszektorban több szereplő esetében is érdemi fejlődés látható, melyet az MNB digitális transzformációs ajánlása is támogatott.

A banki termékek egyre szélesebb köre elérhető digitális módon, de a felhasználók is egyre nyitottabbak: új rekordként az ügyfelek több mint 80 százaléka használ már digitális banki csatornákat. Ezzel egyidejűleg a hazai FinTech szektor bővülése is folytatódott, immár közel 150 aktív FinTech vállalkozás van hazánkban.

A hazai biztosítási szektor digitalizáltsága az egy évvel korábbi szinthez képest erősödött, de összességében továbbra is közepes szintűnek értékelhető. 2021-ben főként az EMEA (Európa, Közel-Kelet és Afrika) régió erősödött a digitalizáció terén. A digitálisan elérhető pénzügyi szolgáltatások körének bővülése valódi ügyfél-igénnyel találkozik, az ügyfelek a pandémiát követően is ragaszkodnak a kényelmes és gyors digitális megoldásokhoz.

Ezzel párhuzamosan megnőtt a jelentősége a pénzügyi és digitális bevonódásnak, a digitális pénzügyi megoldásokhoz még hozzá nem férő fogyasztók kizáródását magán és jegybanki kezdeményezések is próbálják megakadályozni. A fenntarthatóság kérdésköre szintén stratégiai fontosságúvá emelkedett, a digitális fejlesztések mind a környezeti hatások mérésében, mind a felelős pénzügyi döntések megvalósításában jelentős támogatást nyújthatnak.

A hazai FinTech szektor bővülése a pandémia alatt is folytatódott és már közel 150 FinTech tevékenységgel foglalkozó, aktívan működő vállalat van Magyarországon, melyek több mint 8 ezer főt foglalkoztatnak. A hazai innovatív vállalkozások többsége továbbra is - a bankokkal, biztosítókkal partnerségben - pénzügyi szoftverfejlesztéssel és rendszerintegrációval, fizetési szolgáltatásokkal, valamint adatelemzéssel és üzleti intelligenciával foglalkozik.

A hazai FinTech cégeknek jelentős az export-aktivitásuk, amit a magas hozzáadott érték is támogat.

2021 folyamán a bankszektorban a kevésbé digitalizált bankok felzárkózása megkezdődött, azonban a teljes szektor fejlettsége még így is közepesnek tekinthető. 2021-re gyakorlatilag a netbanki és mobilbanki platformok váltak a fő ügyfélkommunikációs csatornákká, új rekordként az ügyfelek mintegy 84 százaléka már használ digitális banki csatornákat.

A belső működés digitalizáltsági szintjében azonban csak kis mértékű előrelépés történt az elmúlt évben, ami már középtávon is veszélyeztetheti az intézmények egyedi és szektorszintű versenyképességét a feltörekvő innovatív szereplőkkel szemben.

A pénzügyi rendszer egyre digitalizáltabb és egyre hatékonyabb működéséhez jelentősen hozzájárulnak az MNB ajánlása mentén elkészített banki digitális transzformációs stratégiák, melyek célkitűzéseinek megvalósítását az MNB szorosan nyomon követi.

A hazai biztosítási szektor fejlettsége az egy évvel korábbi szinthez képest erősödött, de összességében közepes szintűnek értékelhető az MNB által második alkalommal elkészített átfogó hazai biztosítói digitalizációs felmérés alapján.

Habár a legnépszerűbb lakossági biztosítási termékek online elérhetősége már általános a szektorban, a szélesebb körű termékpaletta digitális elérhetőségének erősítése hasznos lenne. Ennek elősegítése érdekében – többek között – az innovatív szereplőkkel való együttműködések kialakítása lehet előremutató.

Szintén a fejlődést segítheti a hangsúlyosabb vezetői és munkavállalói digitális felkészültség, valamint a digitális transzformációt nagyobb mértékben támogató szervezeti kultúra erősítése – ahogy ennek jelenléte a bankszektorban már azonosítható.