Az európai szemeszter és a – NextGenerationEU helyreállítási eszköz középpontjában álló – Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz szilárd kereteket biztosít a hatékony szakpolitikai koordinációhoz és az aktuális kihívások kezeléséhez – közölte az Európai Bizottság.

Idén az országspecifikus ajánlások arra vonatkozóan is ajánlásokat fogalmaznak meg, hogyan csökkentsék a tagállamok reformok és beruházások révén a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségüket, összhangban a REPowerEU tervben meghatározott prioritásokkal és az európai zöld megállapodással.

Tekintettel arra, hogy az Ukrajna elleni orosz agresszió hatására új gazdasági környezet jött létre, a Bizottság megítélése szerint teljesülnek annak feltételei, hogy 2023 folyamán folytatódjon, 2024-től viszont megszűnjön a Stabilitási és Növekedési Paktum általános mentesítési rendelkezésének alkalmazása.

A Magyarországra vonatkozó országspecifikus ajánlás

A Magyarországra vonatkozó országspecifikus ajánlásban a Tanács azt szorgalmazza, hogy Magyarország 2022-ben és 2023-ban tegyen intézkedéseket a következők érdekében:

 • 2023-ban biztosítsa, hogy a nemzeti finanszírozású folyó kiadások növekedése összhangban legyen az összességében semleges költségvetési irányvonallal, figyelembe véve az energiaár-emelkedésnek leginkább kitett háztartásoknak és vállalkozásoknak, valamint az Ukrajnából menekülőknek nyújtott ideiglenes és célzott támogatás fenntartását.
 • Álljon készen arra, hogy a folyó kiadásokat a változó helyzethez igazítsa. Többek között a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, a RePowerEU és más uniós alapok felhasználásával fokozza a zöld és digitális átállásra, illetve az energiabiztonságra irányuló közberuházásokat.
 • A 2023 utáni időszakban folytasson a prudens középtávú költségvetési pozíció elérésére irányuló költségvetési politikát. Elsősorban a jövedelmi egyenlőtlenségek kezelése révén javítsa a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságát, miközben megőrzi annak megfelelőségét.
 • A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó kohéziós politikai programok végrehajtásának megkezdése céljából gyorsan zárja le a programozási dokumentumokról a Bizottsággal folytatott tárgyalásokat.
 • Elsősorban továbbképzés biztosítása révén folytassa a legkiszolgáltatottabb csoportok munkaerőpiaci integrációját, továbbá hosszabbítsa meg a munkanélküli ellátások folyósításának időtartamát. Javítsa a szociális ellátások megfelelőségét, és biztosítsa az alapvető szolgáltatásokhoz és a megfelelő lakhatáshoz való hozzáférést mindenki számára. Javítsa az oktatási eredményeket, és növelje a hátrányos helyzetű csoportok, különösen a romák részvételét a minőségi többségi oktatásban.
 • Javítsa a minőségi megelőző és alapellátási szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
 • Erősítse meg a korrupcióellenes keretet, többek között az ügyészségi munka és a közérdekű információkhoz való hozzáférés javítása révén, valamint erősítse meg a bírói függetlenséget.
 • Hatékony szociális párbeszéd, az egyéb érdekelt felek bevonása, valamint rendszeres hatásvizsgálatok révén javítsa a döntéshozatali folyamat minőségét és átláthatóságát.
 • Folytassa az adórendszer egyszerűsítését. Tegye kiszámíthatóbbá a szabályozást és javítsa a verseny feltételeit a szolgáltatási ágazatban, különösen a kiskereskedelemben és a közműszolgáltatói ágazatban, továbbá a vállalati tranzakciók kapcsán szisztematikusan alkalmazza a versenyfelügyeleti szabályokat. Javítsa a versenyt a közbeszerzések terén.
 • Mozdítsa elő a fenntartható víz- és hulladékgazdálkodással, a gazdaság körforgásos jellegével, a vállalkozások digitalizációjával, a zöld és digitális készségekkel, valamint a kutatással és innovációval kapcsolatos reformokat és beruházásokat.
 • Csökkentse a fosszilis tüzelőanyagoktól való teljes függést a megújuló energiaforrások elterjedésének felgyorsítása révén, különösen az engedélyezési eljárások egyszerűsítése és a villamosenergia-infrastruktúra korszerűsítése által. Diverzifikálja a fosszilis tüzelőanyagok behozatalát más országokkal való összeköttetések megerősítésén keresztül.
 • Az épületek és a közlekedés terén csökkentse a fosszilis tüzelőanyagoktól való függést azáltal, hogy fokozott erőfeszítéseket tesz a mindenki számára elérhető – és különösen a lakóházakra irányuló – energiahatékonysági intézkedések, illetve a közlekedés villamosítása tekintetében.