A hitelmoratóriumot a koronavírus járvány okozta gazdasági visszaesés mérséklése érdekében vezették be 2020-ban és 2021. június 30-ig hosszabbították meg. A háztartási hitelállomány 57 százaléka%-a volt moratóriumban 2020 végén. A megkérdezett háztartások 11 százalékának volt moratóriumban lévő hitele idén áprilisban, a moratóriumban lévő hitelek havi törlesztése a háztartások jövedelmének átlagosan több mint egy harmadát (37 százalékát) tenné ki. A legkiszolgáltatottabb helyzetben a havi 150 ezer forint alatti jövedelemmel rendelkező háztartások vannak, a hitelmoratórium megszűntetése után a törlesztés jövedelmük 72 százalék feletti részét emésztené fel.

Rosszak a kilátások

Riasztó a helyzet, ha a háztartásokat egy éven belüli várható pénzügyi helyzetük alapján vesszük górcső alá. A hitelmoratóriumban résztvevő háztartások 37 százalékának saját véleménye szerint romló, 44 százalékának változatlan és 19 százalékának pedig javuló lesz a pénzügyi helyzete a következő évben. A romló pénzügyi helyzetű háztartások esetében jelenlegi jövedelmük 42 százalékát tenné ki a hitelek törlesztése.

Lakóhely szerinti bontásban eltérés figyelhető meg a hitelmoratóriumot igénybe vevő háztartások között. Míg a megyei jogú városokban élő ilyen háztartások egyötödének csökken várhatóan a jövedelme, a fővárosban élők 44 százaléka, a városi lakosok 21 százaléka számít erre. A legkiszolgáltatottabb helyzetben a falvak lakói vannak, 43 százalékuk pénzügyi helyzetének romlására számít, 48 százalékuknak változatlan marad és csupán 9 százalékuknak fog javulni a helyzete belátható időn belül.

Valójában gondban lesznek a változatlan pénzügyi helyzetről beszámolók is, mivel jelenleg nem törlesztik hiteleiket. A hitelmoratórium megszüntetése kiszolgáltatott helyzetbe hozza a válság miatt már eleve rossz pénzügyi helyzetben lévő személyeket és háztartásokat. A várhatóan romló pénzügyi helyzetű háztartások aránya alapján a hitelmoratórium megszüntetése után a teljes lakossági hitelállomány 15-20 százaléka válhat problémássá - írták a GKI kutatói.