A megújított Magyar Reklámetikai Kódex változat 2023. június 30-i hatállyal váltotta a 2015-től érvényes változatot és a szakma 24 legnagyobb szövetsége, testülete vetette magát alá a benne megfogalmazottaknak – hangsúlyozta Fülöp Szilvia.

Annyi már bizonyos, az új kódexet nagyon kedvezően fogadták a piaci szereplők, és az ünnepi időszak, a vásárlási láz és az ezzel összefüggő „nagy reklámzaj” értéke is további tapasztalatokat ad majd arra nézve, mennyire sikerült a piaci edukáció, mennyire sikerült az elveket átültetni a gyakorlatba. (Az Economx keddi cikkében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyűjtötte össze az online vásárlással és a csomagkézbesítéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.)

Az is kijelenthető, a megújult reklámetikai kódex nem érhette „sokkhatásként” a cégeket, hiszen több mint két éves előkészítő munka előzte meg, és ebben ők is részt vettek a szakmai szervezeteken keresztül. (Az Economx információi szerint több mint 30 ülés alkalmával aktualizálták a kódexet – a szerk.)

A társadalmi és gazdasági változásokra reagálni kellett

kiskorúak védelmét szolgáló fejezetekben nagy figyelmet szenteltek a kiskorúak emberi méltósága védelmének, az életkori sajátosságok körültekintő figyelembevételének és a kiskorúakat veszélyeztető, félrevezető, megtévesztő reklámok szigorú tilalmának. (A karácsonyi játékvásárlásokról itt olvashatja az Economx keddi cikkét.)

A reklámokban kerülni kell a testképet digitális módon torzító manipulációkat az egészséges önkép védelme érdekében. Az is cél, hogy az emberi testet ne lehessen öncélúan ábrázolni, bikinis lányoknak semmi keresnivalójuk egy élelmiszer-áruházban készült reklámfilmben.

Teljes körű átdolgozáson esett át a környezetvédelemmel kapcsolatos reklám, ami tartalmában is teljesen megújult. Többek között rendelkezik a zöld- vagy környezetvédelmi állítások szükséges alátámasztásáról, bizonyításáról, az energiapazarlás, természetkárosító magatartás bemutatásának tilalmáról, a szelektív hulladékgyűjtés elvének megjelenítéséről a reklámokban.

Ezeket az újításokat a technológiai fejlődés hozta

Az időszerű technológiai változásokra (lásd adatvédelem, digitális média, influenszer-reklám) szintén figyelni kellett a kódexben. Az influenszerekre vonatkozó rész egy teljesen új fejezet, az előrejelzések szerint 2023-ra világszerte 5 milliárdra nő azoknak a felhasználóknak a száma, akik ezeken a felületeken vásárolnak.

Ezek a véleményvezérek nemcsak inspirálják, hanem irdatlan mértékű vásárlásra is buzdítják az egyre nagyobb vásárlóerővel bíró Z-generációt.

Az Önszabályozó Reklám Testülettel is számos közös projekt van folyamatban, vagy előkészítés alatt, ami abban segíti a piaci szereplőket, hogy elsajátítsák a normagyűjtemény változásait és beépítsék azokat a napi gyakorlatukba.

Alkoholreklám esetében szigorúbb a jogszabálynál

A kódex szerint alkoholreklám esetén, a médiaválasztás során biztosítani kell, hogy az adott médium – beleértve a közösségi médiát is –, vagy rádiós és televíziós műsorszolgáltatás esetén az adott műsorszám közönségének több mint 70 százaléka ésszerűen várhatóan 18 éves, vagy annál idősebb legyen.

Nem lehet alkoholreklám olyan médiumban - beleértve a közösségi médiát is – vagy eseményen, vagy rádiós és televíziós műsorszolgáltatás esetén közvetlenül az olyan műsorszám előtt, alatt vagy után, amely közönségének legalább 30 százaléka előre ismerten, vagy ésszerűen várhatóan gyermek-és fiatalkorú. (Ilyen számszerűsített előírást jogszabály nem tartalmaz Magyarországon – a szerk.).

A bizottság nem büntet, csak megállapítja az etikai vétséget

Fontos tudni, hogy a Reklámetikai Bizottság nem bíróság, nem büntet, csak állásfoglalás formájában megállapítja az etikai vétséget. A bizottsághoz fordulók, illetve állásfoglalást kérők ügyeinek körülbelül a fele, amely etikai normát sért, másik része elsősorban reklámízléssel kapcsolatos, szubjektív jellegű panasz, az ilyen esetekben etika vétség megállapításának nincs helye.