Az ügyészség szerint bár még hagyományosan inkább utazási irodákhoz fordulnak a fogyasztók, azonban egyre elterjedtebb a független utazási tanácsadó igénybevétele. Ám létezik egy fontos különbség: az utazási iroda utazásokat állít össze, és értékesít, vagy megbízás alapján másnak az utazási szolgáltatását kínálja. A független utazási tanácsadó tanácsot ad az utazás megszervezéséhez, amelyért értelemszerűen tanácsadási díjat kap.

A tanácsadás keretében segíthet a repülőjegyek, a szállás, vagy más utazási szolgáltatás lefoglalásában, de a foglalást az utazó maga intézi a saját nevére, és a díjat is közvetlenül oda (hotellégitársaság) fizeti meg. Az utazásért való felelősségvállalás kapcsán is jelentős különbség van a kétféle szolgáltatói típus között.

Az utazási iroda az utazás teljesítéséért és a szerződés megszegéséből eredő károkért felelős is, míg az utazási tanácsadó csak azért tehető felelőssé, hogy kellő gondossággal adott-e tanácsokat, de nem felelős az utazásért, azért, hogy az megfelelő színvonalú legyen.

Kérték a jogsértés önkéntes megszüntetését

Jagusztin Tamás az Economx számára kiemelte: az ügyészi perelhárító felhívásokat megküldték az utazási irodáktól független utazási tanácsadók számára, kilenc egyéni vállalkozó és egy kft. részére.

jogsértés önkéntes megszűntetését kérték érdekében, hogy az utazási tanácsadók a fogyasztók számára közzétett kereskedelmi kommunikációjukban (hirdetésekben, reklámokban, honlapjukon) tűntessék fel, hogy a vállalkozás nem utazási iroda.

Ennek azért van döntő jelentősége, mert a független utazási tanácsadó, a tanácsadáson túl az utazás teljesítéséért nem tartozik felelősséggel.

Nem volt megfelelő a fogyasztók tájékoztatása

A vizsgálat az utazási tanácsadóknak a közösségi média felületeken közzétett reklámjaira és az interneten megjelenített tartalmaikra terjedt ki. Az ügyészség azt állapította meg, hogy az utazási tanácsadói tevékenységet népszerűsítő kereskedelmi kommunikációk nem tájékoztatták a fogyasztókat megfelelően arról, hogy a független utazási tanácsadó nem utazási irodaként végzi tevékenységét.

Továbbá, elmulasztották felhívni a fogyasztók figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítése körében felelőssége nem egyezik meg az utazási irodáéval.

Évi mintegy 150 esetben alkalmazzák a perelhárító felhívásokat

Az általános szerződési feltételek vizsgálata alapján évente mintegy 150 esetben láttak lehetőséget perelhárító ügyészi felhívás alkalmazására. A perelhárító felhívások meghatározó, 95 százalékot meghaladó hányadát webáruházat működtető vállalkozással szemben nyújtják be, évente pedig, közel száz esetben közvetlenül a fogyasztóvédelmi hatóságok eljárását kezdeményezik.

Együttműködők voltak az utazási tanácsadók

Az ügyészség egyeztetett az érintettekkel a jogsértés önkéntes megszüntetése érdekében. Ennek keretében a Pest Vármegyei Főügyészség perelhárító ügyészi felhívást intézett a vállalkozások felé.

Az ügyészi megállapításokkal egyetértve a vállalkozások a fogyasztók teljes körű tájékoztatása érdekében a reklám anyagaikat kiegészítették a szükséges információkkal, így a jogsértések gyors és hatékony megszüntetése révén perindításra már nem kellett, hogy sor kerüljön.

Az utazási irodákról sem feledkeznek meg

Az Economx tavaly adott hírt arról, hogy megregulázzák az utazási irodákat, több joga lesz az ügyfélnek, és már jól körülhatárolható, hogy az utazási szerződések milyen kitételei alapján fog az ügyészség nagy valószínűséggel közérdekű pert indítani a szervező ellen.

A tapasztalatok szerint jellemző probléma, hogy a panaszbejelentésekre rövid, általában három munkanapos, vagy öt munkanapos határidőt biztosít a vállalkozó. A panaszbejelentéssel kapcsolatosan az is gond, hogy ehhez a helyszínen felvett jegyzőkönyvet követelnek meg, holott ez nem egyszer igen nehezen teljesíthető.