Az uniós közbeszerzési közlönyben megjelent hirdetmények közül az első ajánlatkérője az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és a Komárom Város Önkormányzata volt. A nyerteseknek meg kell tervezniük, majd el kell végezniük Komárom város ivóvízellátásának bővítését, valamint a Komáromi Ipari Park víziközmű-hálózatának fejlesztését. Ennek ellenértéke 11,3 milliárd forint, a projektet az uniós Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) finanszírozza.

A második projekt ajánlatkérői a következők: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., Szikszó Város Önkormányzata, ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt., valamint a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. A feladat meghatározása így szól: "Keretmegállapodás az ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó beruházások megvalósítására az észak-magyarországi térségben". A keret összege 36,5 milliárd forint. Az elvégzendő feladat a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület (Samsung gyár) víziközmű hálózatok infrastruktúra-fejlesztése, amelybe bele tartozik a szennyvízelvezetés és -tisztítás valamint az ivóvíz és ipari víz ellátás tervezése és kivitelezése, továbbá Szikszó és térsége víziközmű-hálózatának fejlesztése.

Mindkét projektet a Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.-vel közösen nyerte.