A Magyar Nemzeti Bank (MNB) korlátozott terjedelmű és mélységű átfogó vizsgálatot folytatott le a D.A.S Jogvédelmi Biztosító Zrt.-nél (D.A.S Biztosító) a 2019. február 5-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot áttekintve.

A jegybank vizsgálata nyomán megállapította, hogy a D.A.S Biztosító belső ellenőrzésének nincs elegendő erőforrása feladatainak elvégzéséhez. Jogsértőnek minősült, hogy a számviteli rendért felelős vezető nem független a biztosító befektetési területétől, illetve, hogy az igazgatósági és felügyelő bizottsági ülések jegyzőkönyveiből – egyes esetekben – a meghozott döntésekkel kapcsolatos lényegi információk hiányoztak.

Számos hiányosságot talált a jegybank

A társaság nem biztosította az informatikai (IT) infrastruktúra teljeskörű, naprakész fizikai, szoftver és konfigurációs nyilvántartását, s hiányoztak a rendszeres informatikai tárgyú belső ellenőrzések is. A D.A.S Biztosító kárrendezési tevékenysége során némelykor nem a valós kárbejelentési napot rögzítette nyilvántartásában. A biztosító emellett nem megfelelő gyakorlatot folytatott a szavatolótőke-szükséglet számítása, illetve a tételes függőkártartalék megképzése során.

Az MNB megállapította továbbá, hogy a D.A.S Biztosító egyes szerződéses feltételeiben mindössze egy éves elévülési időt határozott meg, illetve nem világosan rögzítette az első biztosítási díj és a kockázatviselés kezdetét. A vizsgált biztosítási feltételekben továbbá az ügyfelek számára nem volt egyértelmű a szolgáltatás teljesítésének határideje sem. Hiányzott a szerződési feltételekből az is, hogy több vagyontárgy vagy személy esetén melyek a szerződés fennmaradásának szabályai.

Fogyasztóvédelmi szempontból jogsértőnek minősült, hogy a D.A.S. Biztosító több alkalommal nem vett fel jegyzőkönyvet ügyfelei telefonos panaszairól, és azokat nem válaszolta meg határidőben, valamint egy esetben nem rögzítette maradéktalanul a fogyasztó által telefonon előterjesztett kifogásokat, s elmulasztotta a panasz teljeskörű kivizsgálását, megválaszolását. A biztosító a panasznyilvántartásban nem tüntetett fel továbbá egyes, panasznak minősülő fogyasztói megkereséseket.

Egymillió forintos bírság

Mindezek alapján az MNB kötelezte a D.A.S Biztosítót, hogy 2022. december 30-ig – dokumentumokkal alátámasztva – számoljon be a jegybanki kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedéseiről. A jogsértések miatt az MNB 9 millió forint felügyeleti és 1 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabott a biztosítóra. A bírság kapcsán enyhítő körülménynek minősült, hogy a biztosító számos esetben jelezte korrekciós intézkedéseit vagy azok tervét a feltárt hiányosságok kapcsán.