Februárban 1,7 milliárd euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, januárhoz képest az export kiigazított volumene 6,0, az importé 0,6 százalékkal nőtt – derül ki a KSH  külkereskedelmi forgalomra vonatkozó 2024. februári második becsléséből.

2024. februárban a kivitel volumene 3,4 százalékkal haladta meg, a behozatalé 4,7 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól.

Az aktívum 1,7 milliárd euró volt, az egyenleg 1,2 milliárd euróval javult az egy évvel korábbihoz képest. Januárhoz viszonyítva az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 6,0, az importé 0,6 százalékkal bővült.

2024. februárban:

 • A kivitel értéke 12,7 milliárd euró (4921 milliárd forint), a behozatalé 11,0 milliárd euró
  (4265 milliárd forint) volt.

2024. februárban az egy évvel korábbihoz képest:

 • Euróban kifejezve az export értéke 1,5, az importé 11 százalékkal csökkent.
  Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 2,8 százalékkal nőtt, a behozatalé 5,5 százalékkal volt kisebb.
 •  A termék-külkereskedelmi egyenleg 1,2 milliárd euróval javult. (Az egyenleg 39 millió euróval
  nagyobb többletet mutatott az első becslésben közöltnél.)
  A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 3,9, a behozatalban
  5,8 százalékkal elmaradt az előző év azonos havitól. A cserearány 2,0 százalékkal javult. A forint árfolyama
  az euróhoz mérten 0,8, a dollárral szemben 0,1 százalékkal gyengült.
 • A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 3,2, behozatala 9,8 százalékkal kisebb lett. 

A villamosgép, készülék és műszer árucsoport volumene a kivitelben kismértékben, a behozatalban több mint tizedével csökkent. A közúti jármű árucsoport exportvolumene néhány százalékkal nőtt, importvolumene közel ugyanennyivel elmaradt a bázisidőszakitól. A híradástechnikai, hangrögzítő és lejátszó készülék exportvolumene mintegy tizedével, importvolumene néhány százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az energiafejlesztő gép és berendezés árucsoport forgalma a kivitelben gyakorlatilag nem változott, míg behozatalban majdnem tizedével elmaradt a 2023. februáritól. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 1,9 százalékponttal fogta vissza a volumennövekedést, a behozatalban 4,3 százalékponttal járult hozzá a teljes forgalom volumencsökkenéséhez.

 • A feldolgozott termékek exportvolumene 7,3 százalékkal nagyobb, míg importvolumene 2,3 százalékkal
  kisebb lett. Az exportoldali volumennövekedést a gyógyszer, gyógyszerészeti termék, míg az importoldali csökkenést a szakmai, tudományos ellenőrző műszer forgalomalakulása befolyásolta. A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 2,1 százalékponttal járult hozzá a volumennövekedéshez, míg az importban 0,8 százalékponttal fokozta a teljes forgalom volumencsökkenését.
 • Az energiahordozók exportvolumene 41, importvolumene 5,3 százalékkal nagyobb volt az egy évvel
  korábbinál. Az export- és importoldali forgalomnövekedés a természetes és mesterséges gáz
  volumenének jelentős emelkedésével magyarázható. Az energiahordozók forgalombővülése a
  teljes export volumennövekedésének ütemét 1,3 százalékponttal fokozta, az import
  volumencsökkenését 0,6 százalékponttal ellensúlyozta.
 • Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 20 százalékkal nagyobb, míg a behozatalé 2,1 százalékkal kisebb lett. Az exportban és az importban bekövetkezett volumenváltozást egyaránt döntően a gabona és gabonakészítmény forgalomalakulása befolyásolta. Az árufőcsoport által realizált
  volumenváltozás a teljes exportforgalom növekedéséhez 1,4 százalékponttal járult hozzá, míg az importcsökkenés ütemét 0,1 százalékponttal erősítette.
 • Az EU27 tagállamaiba irányuló kivitel volumene 1,7 százalékkal nagyobb, az onnan érkező behozatalé
  0,8 százalékkal kisebb lett. A termék-külkereskedelmi mérleg 140 millió euróval javult, 1,8 milliárd
  eurós többlet keletkezett. Az export 77, az import 72 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.
 •  Az EU27-en kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 9,4 százalékkal bővült,
  a behozatalé 13 százalékkal csökkent. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 1,0
  milliárd euróval javult, 126 millió eurós passzívumot mutatott.

2024. január–februárban:

 • A kivitel értéke 24,2 milliárd euró (9,3 ezer milliárd forint), a behozatalé 21,9 milliárd euró (8,4
  ezer milliárd forint) volt.

2024. január–februárban az egy évvel korábbihoz képest:

 • A kivitel volumene 0,1 százalékkal emelkedett, a behozatalé 6,5 százalékkal csökkent.
 • A termék-külkereskedelmi mérleg 2,2 milliárd euróval javult, a többlet 2,3 milliárd eurót tett ki.
 • A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 5,4, a behozatalban 7,8 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához mérten. 
 • A cserearány 2,6 százalékkal javult. 
 • A forint az euróhoz képest 1,3 százalékkal, a  dollárhoz viszonyítva 2,3 százalékkal erősödött.