A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény rendelkezései szerint a közszolgálati típusú jogviszonyokban dolgozó nyugdíjasokat megillető illetmény és a nyugdíj egyidejűleg nem vehető föl, vagyis az érintett személy nyugdíja a közszolgálati típusú jogviszony tartama alatt szünetel.

Az öregségi nyugdíj folyósítását a törvény szerint annak kezdő időpontjától, vagy öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas

 • közalkalmazotti jogviszonyban,
 • egészségügyi szolgálati jogviszonyban,
 • rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban,
 • honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,
 • kormányzati szolgálati jogviszonyban,
 • adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban,
 • politikai szolgálati jogviszonyban,
 • biztosi jogviszonyban,
 • köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban,
 • bírói szolgálati viszonyban,
 • igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban,
 • ügyészségi szolgálati viszonyban,
 • a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy
 • a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.

A hatóság a nyugdíjfolyósítás szüneteltetéséről az érintett bejelentése és a NAV adatközlése alapján hivatalból dönt.

Az érintett közszolga ekkor is nyugdíjasnak minősül

Az érintett közszolga a nyugdíja szünetelésének időtartama alatt nyugdíjasnak minősül - írta Farkas András nyugdíjszakértő a Nyugdijguru.hu-n.

Emiatt a szünetelés időtartama alatt végzett keresőtevékenységével szolgálati időt már nem szerezhet és a nyugdíjjárulék alapját képező illetménye az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során pótlólagosan nem vehető figyelembe, vagyis a nyugdíj újraszámítása nem kérhető.

Ezt mondja ki a nyugdíjtörvény

Ennek oka az a két rendelkezés a nyugdíjtörvényben, amelyek szerint

 1. egyrészt a saját jogú nyugellátás mellett folytatott keresőtevékenység időtartama szolgálati időként nem vehető figyelembe,
 2. másrészt az ilyen keresőtevékenységgel szerzett, nyugdíjjárulék-alapot képező kereset összege az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset kiszámítása során nem vehető figyelembe.

A nyugdíj csak akkor folyósítható újból, ha a nyugdíjas igazolja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság számára a közszolgálati típusú jogviszonya megszűnését.

Fontos tehát tudni arról, hogy a nyugdíj csak kérelemre folyósítható újból, a nyugdíjhatóság hivatalból nem kezdi meg a nyugdíj újbóli folyósítását.

Így számolják a nyugdíjat

A nyugdíj újbóli folyósítása esetén a nyugdíjast a szüneteltetést megelőző összegének – az időközi rendszeres (inflációs) nyugdíjemelések mértékével emelve – illeti meg.

Emellett a 2020. június 30-áig szerzett, nyugdíjjárulék-köteles illetménye alapján nyugdíjnövelésre is jogosult az érintett közszolga, amelyet a hatóság hivatalból (azaz nem kérelemre) állapít meg. A nyugdíjas 2020. július 1-jét követően szerzett illetmény pedig – ahogyan a nyugdíj mellett bármely jogviszonyban szerzett kereset, jövedelem – járulékmentessé vált, így a keresetalapú nyugdíjemelés lehetősége is megszűnt - olvasható a portálon.