A Nők 40 kedvezményes nyugellátása a hölgyek körében sokféle élethelyzetben jelenthet korai nyugdíjba vonulási lehetőséget, ilyen lehet az is, ha egy nő nagymamaként szerez jogosultsági időt a kedvezményes nyugellátáshoz.

Az Adó Online cikkében arra hívja fel a figyelmet, hogy a jogosultsági idő nem azonos a szolgálati idővel, a jogosultsági idő ugyanis szűkebb fogalom, mint a szolgálati idő.

A Nők 40 nyugellátás szempontjából jogosultsági időnek számít a keresőtevékenységgel járó biztosítási-, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszony. Jogosultsági idő továbbá gyermeknevelési időként: egyebek közt a terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás ideje.

Itt állhat elő az a helyzet Molnárné Balogh Márta tb-szakértő szerint, hogy a még nyugdíj előtt álló, aktív korú nagymama unokája mellett nagyszülői gyermekgondozási díjat (nagyszülői gyed), vagy nagyszülői gyermekgondozást segítő ellátást (nagyszülői gyes) vesz igénybe.

Abban az esetben ugyanis, ha a saját gyermekére tekintettel igénybe vett gyermeknevelési-, gyermekgondozási ellátások időtartamával nem merítette ki a negyven év jogosultsági időn belül lehetséges nyolc év gyermeknevelési időt a nagymama, akkor az unokája utáni gyedet, gyest itt még érvényesítheti jogosultsági időként.

Az összes jogosultsági időn belül ugyanis a keresőtevékenységgel, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati időnek a harminckét évet el kell érni, emellett nyolc év gyermeknevelési idő vehető figyelembe a negyven év jogosultsági időhöz.

A szolgálati időnek minősülő időszakokból néhány szolgálati idő a nagymamák esetében sem vehető figyelembe a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásához jogosultsági időként, ilyen például:

  • az álláskeresési (munkanélküli) ellátással szerzett szolgálati idő;
  • a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje;
  • a passzív táppénz, azaz a biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított táppénz időtartama;
  • a megállapodás alapján járulékfizetéssel szerzett szolgálati idő.

Azoknak tehát, akik ezek közül a szolgálati idő fajták közül is rendelkeznek megszerzett szolgálati idővel, hosszabb időtartam után kerülhet megszerzésre a negyven év jogosultsági idő.

Négyszer annyi nyugdíjas dolgozik, de ez csak részben tragédia

A KSH helyzetképe szerint tavaly már csaknem 115 ezren dolgoztak a 65–74 éves korosztályból, míg 2010-ben még alig voltak 28 ezren. Több mint négyszeresére emelkedett tehát a dolgozó nyugdíjasok száma.