Hét csoportot határoz meg az NNK oldalán olvasható oltási terv. Eszerint a Covid-19 vakcinával történő oltás a TAJ számmal rendelkező 18 év feletti állampolgárokat érinti, akik az elmúlt 6 hónapban nem igazolódott a COVID-19 fertőzés (függetlenül attól, hogy volt-e tünetekkel járó megbetegedés). Tehát, aki a tavaszi hullámban átesett a fertőzésen oltható.

A lakossági tájékoztató szerint a prioritási sorrend alapját az önkéntesség, és a Covid-19 koronavírus okozta megbetegedés szempontjából való veszélyeztetettség képezi.

Piroritási sorrend:

I. Egészségügyi dolgozók

Egészségügyi dolgozó: minden egészségügyi tevékenységet végző természetes személy, aki egészségügyi tevékenység végzésére jogosító szakképesítéssel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik szakképesítéssel, de közreműködik a szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók által ellátandó feladatokban.

  • orvos
  • asszisztens, szakasszisztens
  • ápoló személyzet
  • népegészségügyi szakember
  • orvostanhallgató
  • egészségügyi szakképesítéssel rendelkező adminisztratív feladatokat ellátó személyzet
  • védőnő
  • egyéb egészségügyi felsőoktatásban hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy
  • A gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek szintén egészségügyi dolgozók, a gyógyszertár működtetésében részt vevő személyekkel együtt a védőoltásuk a fenti csoportok után történhet meg.

Egészségügyben dolgozó: a fenti csoportokba nem tartozó, de egészségügyi intézményben dolgozó személy, adminisztratív feladatokat ellátó nem egészségügyi szakképesítéssel rendelkező állomány és takarító személyzet.

II. Szociális ellátásban dolgozók és szociális ellátásban részesülő személyek

Az egészségügyi dolgozók után legfontosabb a szociális ellátásban részesülők és az ott dolgozók védőoltása. Esetükben a szociális intézményekben kell megszervezni a védőoltást, tehát nem javasolt a lakosság többi részéhez hasonló regisztrációs rendszert alkalmazni - olvasható az oltási tervben.

III. A Covid-19 fertőzés szempontjából kockázati csoportba tartozó 60 évesnél idősebbek

IV. A rendvédelmi szervek azon dolgozói, akik munkájuk során közvetlen kapcsolatba kerülnek a lakossággal

Közigazgatási szervek azon kormánytisztviselői, akik munkájuk során közvetlenül kapcsolatba kerülnek a lakossággal
Az oltási terv szerint mindkét célcsoport esetén a munkahelyhez kapcsolódó oltásszervezéssel érhető el a legmagasabb átoltottság.

V. 18-59 évesek, akiknél fennállnak a fokozott kockázatot jelentő alap/társbetegségek

VI. Kritikus infrastruktúrában dolgozók

VII. Valamennyi 18-59 éves, akik a fenti kockázati csoportokba nem tartoznak

A II. és a IV. csoportba tartozóknál nem javasolják az oltás feltételeként a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon történő regisztrációt előírni, mert ezzel csak csökkenthető a védőoltást igénylők köre és száma.

A III. csoportnál a regisztrációról semmi új nem derül ki, csupán megerősítik a www.vakcinainfo.gov.hu internetes oldal elindulásának tényét, valamint azt, hogy a regisztráció révén meg lehet becsülni, hányan szeretnének élni a védőoltással, vala,mint azt, hogy az oltás nem a regisztráció sorrendjében fog történni, hanem az oltási terv szerint.

Az V. csoportnál annyi olvasható, hogy elsőként a www.vakcinainfo.gov.hu internetes oldalon regisztráltak védőoltása javasolt, de nem ismert, hogy a regisztráció hogyan köthető össze a krónikus alapbetegségre vonatkozó adatokkal.

A teljes leírás itt olvasható.