Ezer éves hagyományról beszélünk, a mai közjegyzők elődei, a régi korok bíróságain dolgozó jegyzők már akkor elkezdtek egyezségeket létrehozni a felek között – húzta alá a Napi.hu-nak dr. Szécsényi-Nagy Kristóf. Nyilván ez más környezet volt, mint a jelenlegi korunk, ám 2018-ban véglegesen, törvényben lett szabályozva, tisztázva a helyzet.

Ezzel meg is született egy magyar kuriózum, jogerős bírósági ítélettel felérő közjegyző előtt kötött egyezség. Ez annyival több egy közjegyzői okiratnál, hogy az megtámadható a bíróságon, az ilyen módon kötött egyezség viszont nem.

Természetesen a közjegyzői okirathoz hasonlóan a közjegyzői egyezség is végrehajtható – ha utóbb valamelyik fél ki akarna táncolni belőle.

Ez a rendszer már más területeken működik

A kuriózum-szabályozás egyébként nem idegen a közjegyzőktől, más területeken már működik. Például hagyatéki eljárásban az örökösök már több mint száz éve köthetnek közjegyző előtti egyezséget. Itt az élet a legváltozatosabb helyzeteire is lehet megoldást találni, ám nagyon fontos az örökösök megegyezési szándéka, akarata.

Ebben az esetben a közjegyző rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyek révén akár a hagyatéki vagyonnal, akár más vagyoni kérdésekben sikeresen megoldja az egyességre jutást. Mivel ez jogerős bírósági ítélettel ér fel, a felek megállapodása biztosan teljesülni is fog.

2009 óta az azonos neműek kapcsolatáról rendelkező bejegyzett élettársi viszony felbontása tekintetében is egyezség érhető el a közjegyzői irodákban. A bejegyzett élettársi kapcsolatokban ez lényegében egy válást jelent, csak nem bíróságon érik el a felek.

A székely kollégák belobbizták

Magyarországon is szó volt arról, hogy a közjegyző a bejegyzett élettársi kapcsolaton túl a házasságot is fel tudja bontani az egyezség révén, ám ez a dolog holtponton, függőben van.

Ellenben a székely közjegyző kollégáknak annyira megtetszett az elképzelés, hogy sikeresen belobbizták a román jogrendszerbe és ott a házasság is felbontható közjegyző előtt tett egyezség révén.

Bármire jó az egyezség

A magyar jogrendszerben létezik az előzetes bizonyítás jogintézménye. Ennek óriási előnye a gyorsaságban rejlik, a közjegyző akár a kérelem beérkezése napján is a helyszínre mehet, például egy építkezéssel összefüggő, megrendelő és kivitelező közti vita kapcsán. A felek itt is megegyezhetnek, több értelme van, mint a hosszú, költséges bírósági útnak.

A hagyatéki eljárásban is előny a költségtakarékosság, egy hosszadalmas bírósági perben a hagyatéki vagyok jelentős része is elúszhat.