A Financial Timesban megjelent véleménycikkben szólította fel a világ törvényhozóit Mark Zuckerberg, a Facebook alapító-vezérigazgatója, hogy világosan és erőteljesebben szabályozzák a nagy technológiai cégek működését. Szerinte ez rövid távon ugyan hátrányosan érintené cégét, hosszabb távon azonban mindenkinek jobb lenne.

Mi a fontos?

Az olyan platformoknak, mint a Facebook naponta fontos kompromisszumokat kell hozniuk fontos társadalmi értékek tekintetében. Mi fontosabb, a szólásszabadság vagy a biztonság, a magánélethez való jog vagy a jogszabályok betartása. Mi a jobb, nyílt rendszereket létrehozni vagy pedig az adatok biztonsága felett őrködni - kezdi cikkét a Facebook alapító-vezérigazgatója, Mark Zuckerberg.

Erre szerinte ritkán lehet tiszta, megfelelő választ adni. Fontos, hogy döntéseket az emberek azt legitimnek érezzék. Zuckerberg azt írja: "Nem gondolom, hogy a magánkézben lévő cégeknek kellene ilyen sok kérdésben egyedül dönteniük, különösen ha ezek a döntések alapvető demokratikus értékeket érintenek." Pont emiatt kértem, hogy négy területen vezessenek be szabályozást, ezek

  • a választások,
  • a sértő tartalmak,
  • a privát szféra
  • és az adatok hordozhatósága

- emlékeztet Zuckerberg.

A Facebook hétfőn publikálja második jelentését arról, hogy mely kérdésekkel kellene a szabályozásnak foglalkoznia. Már most is együtt dolgoznunk kormányokkal - például Franciaországban és Új-Zélandon - abban a kérdésben, hogy hogyan kellene ennek a szabályozásnak kinéznie. Eközben folyamatosan merülnek fel újabb kérdések.

Mindenki legyen átlátható

Az egyik ilyen a transzparencia - írja Zuckerberg. A kormányok gyakran azt mondják nekünk, hogy nehéz tartalmakra vonatkozó szabályozást teremteni, mivel nem nincs rálátásuk arra, hogyan működnek rendszereink. A Facebook már most is részletesebb jelentést tesz közzé a káros tartalmakról, mint bármelyik másik internetszolgáltató, s megmutattuk a szabályzóknak, hogyan működnek a rendszereink. Eközben vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy külső auditorok számára megnyissuk moderáló rendszereket.

Aztán itt vannak a politikai hirdetések - folytatja Zuckerberg. Úgy gondoljuk, hogy a hirdetések sokkal transzparensebbek a Facebookon, mint a televíziókban, a nyomtatott vagy más online szolgáltatók esetében. Részleteket közlünk a politikai vagy egyéb eseményekkel kapcsolatos hirdetésekről, azt, hogy kik fizettek értük és mennyit. Valamint azt, hogy ezzel mennyi embert értek el. De ki dönti el, hogy mi számít politikai reklámnak egy demokráciában?

Ha egy nonprofit szervezet futtat egy hirdetést a bevándorlásról egy választási kampány időszakában az politikainak számít? Kinek kellene döntenie, magáncégeknek vagy a kormányoknak?

- teszi fel a kérdést a Facebook-alapító.

Maradjon meg a nyíltság

Egy másik téma a nyitottság. Örvendek, hogy az EU próbálkozik az adatmegosztást könnyebbé tenni, mivel ez lehetővé teszi az emberek számára, hogy olyan dolgokat hozzanak létre, amelyek jobbá teszik a társadalmat.. A nemzetközi ügynökségek használják a Facebook Data for Good nevű programját, hogy eldöntsék, mely közösségeknek van szüksége segítségre természeti katasztrófákat követően. De használják kormányok is nyilvánosan elérhető népsűrűségi térképeinket oltási kampányaik során.

Természetesen lehetővé kell tennünk a felhasználók számára, hogy adataikat transzferálják a különböző alkalmazások között. De mi számít a felhasználó adatának? Ha valaki megosztja mással a születésnapját, mint adatot, akkor az a másik ezt az adatot felhasználhatja egy szolgáltatásban, mint például egy naptáralkalmazásban? Ez kinek az adata, azé aki elmondta, vagy azé, akinek elmondták? - sorolta a dilemmákat a szakember.

Fontos az egyensúly

Egyensúlyoznunk kell a között, hogy támogatjuk az innovációt és a kutatást, s a között, hogy védjük az emberek privát szféráját és biztonságát. Az adatok hordozhatóságára vonatkozó világos szabályok nélkül a szigorú törvények arra ösztökélik a cégeket, hogy zárolják az adatokat, ne osszák meg azokat másokkal, hogy így csökkentsék a szabályozói kockázatokat. Végső soron szükségünk van a nagyobb felügyeletre és elszámoltathatóságra.. Az embereknek azt kell érezniük, hogy a nagy globális technológiai platformok is felelnek valakinek, ezért a szabályozóknak el kell tudniuk számoltatni a cégeket, ha azok hibákat követnek el. A cégeknek is, mint az enyém is, szintén szükségük van a jobb felügyeletre amikor döntéseket hozunk, s emiatt hoztuk létre a független felügyelő bizottságot s így az emberek fellebezhetnek a a Facebook tartalmi ügyekben hozott döntései ellen.

A technológiai cégeknek a társadalmat kell szolgálniuk. Ebbe a vállalati szint is beletartozik, s ezért támogatjuk az OECD erőfeszítéseit a fair globális adószabályok létrehozásában az internetre vonatkozóan. Azt gondolom - írja Zuckerberg - hogy egy jó szabályozás ugyan rövidebb távon kedvezőtlenül érintené a Facebook üzletét, azonban mindenki, így a mi javunakt is szolgálná hosszabb távon.

Ezek azok a problémák, amelyeket meg kellene oldani, s amelyek egész iparágunkat érintik, Ha nem hozunk létre standardokat, amelyeket az emberek legitimnek éreznek, akkor az emberek nem fognak bízni az intézményekben és a technológiában.

Természetesen nem értünk egyet minden javaslattal. A szabályozóknak lehetnek nem várt következményei, különösen a kisebb cégek esetében, amelyek nem tudnak szofisztikált adatelemzést és saját marketing tevékenységet folytatni. Kisebb vállalkozások millió függnek attól, hogy ezeket a feladatokat az olyan cégek mint a miénk, elvégezzék számukra.

A kis cégek kerülhetnek hátrányba

Ha a szabályozók nehezebbé teszik számukra az adatok megosztását és ezen eszközök használatát, akkor ez aránytalanul sújtja majd őket, és tévedésből azokat a nagy cégeket hozza előnyösebb helyzetben, amelyek képesek erre. Ennek ellenére üdvözölnénk egy demokratikusabb eljárást annál, mint hogy a nagy cégekre hagyjuk, hogy állítsák fel ők maguk számára a standardokat. Emiatt szeretnénk elérni, hogy új szabályozás szülessen, s ezért támogatjuk az amerikai javaslatokat arra vonatkozóan,, hogy megelőzzük a választásokba történő beavatkozást mint például a Honest Ads Act és a Deter Act (előbbi a politikai tartalmú hirdetések transzparenciájára vonatkozó törvény, utóbbi pedig a választásokba történő beavatkozást tiltó és az azok miatti ellenlépésekről szóló törvény).

Hogy világos legyen, ez nem a felelősség áthárítása - hangsúlyozta a Facebook vezetője. A Facebook nem vár a szabályozókra, folytatjuk az előrehaladást magunktól is ezekben a kérdésekben. Azonban úgy vélem, a tisztább szabályok jobbak lennének mindenki számára.. Az internet egy jelentős erő a társadalmi és gazdasági felhatalmazásra A szabályozás, amely védi az embereket és támogatja az innovációt biztosíthatja, hogy ez a jövőben is így marad-  tette hozzá.