A kormány hétfő este adta ki a Magyar Közlönyben a rezsicsökkentés csökkentéséről szóló kormányrendelet újabb részletszabályait. Mint ismert, augusztus 1-től csak az átlagfogyasztásig jár a támogatott ár az áram- és gázfelhasználásra, utána a háztartási fogyasztók és az igénylést benyújtó mikrovállalkozások már az úgy nevezett „lakossági piaci ár” szerint kötelesek fizetni.

A mostani rendeletben egyértelműsítik, hogy augusztus 1-től vonatkoznak a szabályok a mikrovállalkozásokra is, ha „kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3*63 ampernél nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók”. Azt is tisztázták, hogy a korábban kihirdetett kedvezményt időarányosan lehet igénybe venni az egyetemes szolgáltatásra (vagyis a rezsicsökkentésre).

Az egyetemes szolgáltató (vagyis a cég, amely a rezsicsökkentett áron szolgáltatja a gázt és az áramot) ennek érdekében naparányos elszámolást alkalmaz, amely alapján a felhasználó számára kiállított számlában a kedvezményes mennyiség a kedvezményes mennyiség 1/365-öd részének és a számlázási időszak napjainak szorzata alapján kerül érvényesítésre, és az e feletti rész elszámolása történik versenypiaci áron. Földgáz felhasználói adatszolgáltatáson vagy elosztói leolvasáson, leolvasást helyettesítő becslésen alapuló számlázás, valamint az azonos mennyiségről kiállított részszámlákon kívüli egyéb részszámlák esetén az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában rögzített fogyasztási jelleggörbe alapú kedvezmény-meghatározást kell alkalmazni.

Az is megnyugtató lehet a kedvezményben részesülő mikrovállalkozásoknak, hogy akkor is jár nekik a rezsitámogatás, ha a szolgáltatójuktól nem kapták meg az erről szóló okiratot. Mint írják, „az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságot alátámasztó irat a megjelölt határidőt követő 15 napon belül az egyetemes szolgáltatóhoz beérkezik, úgy kell tekinteni, mintha határidőben rendelkezésre bocsátották volna.”

Nyilatkozni kell, ha valaki nem jogosult, vagy nagyon ráfizet!

Ha egy nem lakossági felhasználónak, akinek egyetemes szolgáltató általi ellátása 2022. június 18. napját követően kezdődött meg, és az egyetemes szolgáltatás már nem jár neki a módosítások után, akkor az érintett felhasználási hely megjelölésével az őt ellátó egyetemes szolgáltató részére 2022. augusztus 15-ig köteles nyilatkozni erről.

Viszont jelentősen nőhetnek a büntetőtételek, ha valaki nem nyilatkozik arról, hogy már nem jár számára az egyetemes szolgáltatás (ez a köznyelvben a rezsicsökkentés). Korábban ilyen esetben a jogviszony fennállása alatt felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni. Most ehelyett az Orbán Viktor vezette kabinet egy sokkal nagyobb költségterhet ró a mulasztó fogyasztókra:

jogkövetkezmény alkalmazása során az euróban megadott piaci vagy tőzsdei árak forintra történő átszámításakor az MNB által megállapított, tárgyhónap utolsó munkanapján érvényes deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

Bár az nem teljesen világos, hogy mely áramtőzsdei árakat kell figyelni, de a földgáz esetében kormányrendelet módosítása most a CEEGEX (Közép-európai Gáztőzsde) árait határozza meg. Ez még drágább lehet, mert most a CEEGEX-en az augusztus 1-i gázár súlyozott átlaga 196,17 euró, míg a piaci ár az ICE TTF határidős jegyzései alapján augusztusra például 190,5 euró/MWh volt. 

Viszont az áram és a gáz esetében is kötelesek a mikrovállalkozó fogyasztók az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron az egyetemes szolgáltatóval villamosenergia-vásárlási szerződést kötni. Az eredeti korlátozás szerint minden ilyen ügyfél köteles az egyetemes szolgáltatója részére 2022. július 1-jéig az érintett felhasználási hely megjelölésével erről nyilatkozni, amennyiben e rendelet hatálybalépésének napján egyetemes szolgáltatás keretében vagy egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron vételez villamos energiát vagy földgázt.

Ha valaki júliusban nem lépett, villamosenergiát vagy földgázt vételezett, akkor végső menedékes jogintézmény keretében biztosított villamosenergia-ellátásra jogosult. Most ezt annyiban módosították, hogy az eredeti augusztus eleji határidőt megváltoztatták. A végső menedékes ellátás biztosításának kezdő időpontja a tárgyhónapot követő második hónap első napja, a mintaszerződés közzétételének határideje a tárgyhónapot követő hónap 10. munkanapja. Mindez pedig a 2022. október 31-ig beérkező nyilatkozatok esetében érvényes.

További enyhítés, hogy aki nem nyilatkozik, elmulasztja a kérvényeket, az 2022. július 31-én egyetemes szolgáltató által ellátott felhasználó között fennálló villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnik, azzal, hogy az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszakban a felhasználó nem minősül a  villamos szerződés nélküli vételezőnek. 

A napelemeseknek is résen kell lenniük

A kormányhatározat még a napelemesek esetében is cizellálja az eddigi szabályokat. Azon háztartási méretű kiserőművet üzemeltető felhasználó esetén, aki végső menedékes ellátásba kerül, az éves szaldó elszámoláskor figyelembe kell venni a végső menedékes ellátásba kerülés miatti elszámolás alapján fennállt, az elosztó hálózatba történt villamos energia betáplálási többletet, ha a végső menedékes ellátásba kerülés és az éves szaldó elszámolás közötti időszakra vonatkozóan a vételezett villamos energia mennyisége magasabb, mint a betáplálás.

Viszont ha magasabb a betáplálás, akkor kiserőmű üzemeltetőjét ellátó egyetemes szolgáltató, illetve végső villamosenergia-menedékes által a  részére – mint felhasználó részére – értékesített villamos energiának a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott egyetemes szolgáltatási árán kerül elszámolásra az  alkalmazott árszabásra, illetve az alkalmazott árszabás alapjául szolgáló árszabásra figyelemmel.

Könnyítés az irodás társasházaknak

Bonyolultan van megfogalmazva a rendeletben, de kiderült, hogy mi a helyzet azokkal az épületekkel, ahol vegyesen vannak lakások és mikrovállalkozások. Így eszerint ahol az összes felhasználási hely tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű lakóépület, amelyben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma, marad a rezsicsökkentés, hogy a közös fogyasztás vonatkozásában 2523 kWh/év/mérési pont alatt maradnak.

Azt is tisztázták, hogy azon 20 m3/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező lakóépület, amelyben a  műszakilag megosztott, önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint az  épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma, mint felhasználó a közös fogyasztás vonatkozásában egyetemes szolgáltatásra jogosultak a földgáz esetében is, ha 1729 m3/év/mérési pont (felhasználási hely), azaz 59 132 MJ/év/mérési pont (felhasználási hely) szintek alatt van a gázfelhasználásuk.

A  Kormány e rendelete hatályát veszti, ha a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvényt visszavonják. Leegyszerűsítve, ha véget ér a háború.