Az Orangeways Zrt.-vel és jogutódaival szemben a Gemenc Volán (GV) Zrt.-vel kötött az alvállalkozói szerződés tartama alatt több hatósági eljárás indult, és van folyamatban jelenleg is - derül ki Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Bertha Szilvia jobbikos országgyűlési képviselő írásos kérdésére adott válaszából. Még 2009. május 29-én jött létre megállapodás a GV és az Orangeways között a Dombóvár és környéke helyközi személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátására. A szolgáltatást a magánszolgáltató cég 2009. július 1-jén kezdte meg, a szerződés 2012. december 31-ig volt hatályban. Az Orangeways neve Tribune Ventures Hungary Zrt.-re változott, ezt követően a 2013. március 5-én kelt szerződés alapján, Gemenc és Környéke Busz Kft.-re és Tribune Ventures Europa Kft.-re alakult át, és a szétválás joghatásaként általános jogutódlással megszűnt. Az alvállalkozói szerződés a szerződésben foglaltaknak megfelelően 2012. december 31-én szűnt meg. Az érintett közszolgáltatási feladatokat azóta a GV látja el.

A Volán nagyon figyelt

A miniszteri válasz szerint a GV végig különös figyelmet fordított az alvállalkozó által ellátott közszolgáltatási feladatok ellenőrzésére. Az alvállalkozói szerződés széleskörű ellenőrzési jogosultságot adott ehhez a Volánnak. Így például az ellenőrzéssel megbízottak mindenkor jogosultak voltak - a tevékenység zavarása nélkül - a szerződés teljesítésére szolgáló létesítményeket és eszközöket megtekinteni, az alvállalkozó közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő bármely üzleti iratát, okmányát, nyilvántartását bekérni, vagy azokba az alvállalkozó székhelyén, telephelyein betekinteni, és az ellenőrzés tárgyára vonatkozóan az alvállalkozó munkavállalóitól információt kérni.

Sokféle hatóság kutakodott, vegyes eredménnyel

Az Orangeways Zrt.-vel és jogutódaival szemben már az alvállalkozói szerződés tartama alatt több hatósági eljárás indult, és van folyamatban jelenleg is- írta a miniszter. A GV Zrt. vezérigazgatója több eljárásról adott tájékoztatást:

- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 3 évvel ezelőtt indított eljárást az Orangeways által munkahelyteremtés címén igénybevett 134 millió forint állami támogatásával kapcsolatban. A feljelentés szerint a társaság a támogatást nem a meghatározott célra használta fel. Az eljárás során a GV korábbi vezérigazgatóját is meghallgatták, azonban az eljárás jelenlegi állásáról az időközben megválasztott új vezérigazgatónak nincs ismerete.

- A Nemzeti Munkaügyi Hivatal vizsgálatot folytatott a munka- és pihenőidő betartásával kapcsolatosan. A vizsgálat eredményéről a vezérigazgatónak szintén nincs ismerete. A felügyelőség a munkaközi szünetek betartását is vizsgálta. Az ellenőrzés több hiányosságot is feltárt, és az eljárás mintegy 1 millió forint összegű bírság kiszabásával zárult.

- A Közbeszerzési Döntőbizottság (KD) vizsgálta az alvállalkozói szerződést és annak előzményét, a közbeszerzési eljárás lefolytatásának körülményeit is. A
KD az eljárás során - majd az alvállalkozói szerződés megszűnését követő újabb bejelentésre indult vizsgálat során is - megállapította, hogy törvénysértés nem történt.

- A SZAKSZ Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet elnöke bejelentést tett a GV-nél, a fejlesztési tárcánál és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNB) Zrt.-nél, miszerint az alvállalkozó Gemenc és Környéke Busz Kft. a munkavállalókra vonatkozó bejelentési, valamint adó- és járulékfizetési kötelezettségét megszegi. A tárca tudomása szerint a szakszervezet elnöke a NAV-nál is feljelentést tett, mivel tb-csalás gyanúja is felmerült.

A fejlesztési tárca is vizsgálódik

Az NFM vizsgálatot kezdeményezett az MNV-nél a jogszabálysértések helytállóságával kapcsolatban. A vizsgálat során feltárt munkajogi ellentmondások rendezésére megállapodás született a közszolgáltatást végző munkavállalók munkajogi helyzetének rendezésére. Az alvállalkozó a GV kérésére megküldte a jogszabály szerint előírt bevallási dokumentumokat és azoknak a NAV részéről való visszaigazolását. Az alvállalkozó által megküldött dokumentumokat az MNV kezdeményezésére a GV felügyelőbizottsága (fb) is megvizsgálta. Az fb a szerződés megszűnését követően felkérte a vezérigazgatót az alvállalkozói tevékenység teljes áttekintésére, e vizsgálat után történhet meg az alvállalkozói szerződés teljes körű értékelése. Ezt követően van lehetőség mérlegelni, hogy indokolt-e további esetleges eljárásokat kezdeményezni - olvasható a válaszban.