A szexuális és reproduktív jogokról szóló vita keretében a biztos kifejtette: ezen jogok szűkítése visszaveti a nemek közötti egyenlőségért folytatott harcot. Kiemelte, hogy nem csak az abortuszhoz való jogról van szó, hanem a diszkriminációtól mentes, a szexuális egészséggel kapcsolatos oktatáshoz történő hozzáférésről is.

Az EP tavaly nyáron elfogadott állásfoglalására hivatkozva azt mondta, hogy ezek a jogok az általános egészségügyi jogokhoz kapcsolódnak, és minden tagállam feladata, hogy magas szintű egészségügyi szolgáltatásokat nyújtson.

Arról is beszélt, hogy bár ez az álláspontjuk, de az egészségügy területén az EU csak kiegészítő kompetenciákkal rendelkezik, teljes hatáskörük a tagállamoknak van.

Az uniós tagállamoknak támogatniuk kell azokat a civil szervezeteket, amelyek a nők szexuális és reproduktív jogait mozdítják elő. Véleménye szerint egy uniós tagállam az Emberi Jogok Európai Egyezménye szerint jár el, ha engedélyezi a hozzáférést a terhességmegszakításhoz - hívta fel a figyelmet Clément Beaune Franciaország európai ügyekért felelős államtitkára, a Tanács soros francia elnökségének nevében.

Emmanuel Macron francia elnök keddi uniós parlamenti kijelentésére reagálva - miszerint az abortuszhoz való jogot be kell emelni az Európai Unió Alapjogi Chartájába - Beaune azt mondta, a vitát erről mielőbb, még a francia elnökség idején meg kell nyitni.

Tájékoztatás

 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Parlament kommunikáció területére vonatkozó támogatási programja részeként valósult meg. Előkészítésében az Európai Parlament nem vett részt, és semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a projekt keretében nyilvánosságra hozott információkért és álláspontokért, amelyekért kizárólag a szerzők, a megkérdezett személyek, a program szerkesztői és terjesztői felelősek az alkalmazandó jognak megfelelően. Az Európai Parlament nem felel a projekt megvalósításából esetlegesen származó közvetlen vagy közvetett károkért sem.