A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet egy 2017 decemberi jogszabályt egészített ki a "Muzeális jellegű járművek minősítési eljárása" fejezettel.

A muzeális jármű az OT-rendszámmal ellátott, vagyis hivatalosan is oldtimernek minősített járművet jelenti. Muzeális járműnek az tekinthető, amelyet legalább 30 éve vagyis legalább 360 hónapja gyártottak, amennyiben igazolható a gyártási év hónapja, továbbá az eredeti műszaki jellemzőit nem változtatták meg, vagy annak megfelelően helyreállították. Ennek megfelelően a muzeális jellegű járművet - a gyártás során felhasznált anyagok és a gyártás során alkalmazott gyártástechnológiák ismerete alapján - a következő két kategória valamelyikébe kell besorolni:

  • eredeti az olyan jármű, amelyet eredeti állapotának megfelelően őriztek meg,
  • felújított az olyan jármű, amelyet az eredeti állapot helyreállítása érdekében, a gyártás során felhasznált anyagoknak megfelelő anyagtípusok felhasználásával és a gyártás során alkalmazott gyártástechnológiák által biztosított eredménnyel egyező módon javítottak vagy restauráltak.

A muzeális minősítő vizsgálat alapján a vizsgált jármű abban az esetben minősíthető muzeális jellegűnek, amennyiben a fenti feltételeknek megfelel és ezt államilag igazolt vizsgával is érvényesítik.

A muzeális minősítő vizsgálat keretében nem minősíthető muzeális jellegűnek a jármű, amennyiben lényegesen módosításra került, azaz a jármű fő egységei – beleértve a hajtómotort, alvázat (motorkerékpár vázat, önhordó karosszériát), nyomatékváltót, kormányberendezést, első felfüggesztést, hátsó felfüggesztést, karosszériát – úgy kerültek megváltoztatásra, hogy a javítás során nem követték a járműegyed eredeti állapotával megegyező méreteket és anyagtípusokat.

A kormány muzeális minősítő szervezetként a Magyar Autóklubot jelölte ki, de ez eddig is így volt. Új szabály viszont, hogy a muzeális jellegű járművekre vonatkozó szakmai szabályok kidolgozására, kiadására, valamint a muzeális járművek tekintetében a nyilvántartás vezetésére jogosult szervezetként, a muzeális minősítő rendszer működtetőjeként a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. jár el a jövő év elejétől. A szabályok kidolgozásába a KTI-nek be kell vonnia a Magyar Autóklubot, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumot és a Magyar Veteránjárművesek Szövetségét is.

A muzeális minősítés díja két elemből áll:

  • a közvetlen költségből, amely a minősítést végző béréből, a műszaki vizsgálóállomás üzemeltetési költségeiből, az értékcsökkenésből és az egyéb kapcsolódó dologi kiadásokból áll (ezeket az éves költségek arányában kell felosztani),
  • a közvetett költségből, amelyet a muzeális minősítős szervezet számviteli politikája szerint kell meghatározni.

A minősítési díj a következő arányban oszlik meg az egyes szervezetek között:

  • Magyar Autóklub 30 százalék,
  • Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 25 százalék,
  • Magyar Veteránjárművesek Szövetsége 25 százalék,
  • KTI Nonprofit Kft. 20 százalék.

 

A muzeális jellegű jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata a közlekedési hatósági eljárásban közreműködő muzeális minősítő szervezet vizsgálóállomásán végezhető el. A műszaki alkalmasság legfeljebb 5 év lehet.