A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint a megmaradt és a következő évre átvitt támogatás a pre-akadémiai korosztály számára kiírt és szervezett korosztályos versenyrendszerekben a sportolók sporttevékenységével összefüggő kiadásokra használható fel. A pénz azonban

- nem használható fel ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházásra, felújításra és tárgyieszköz-beszerzésre,

- nem veszélyeztetheti a sportakadémia által a keretmegállapodásban vállalt, az utánpótlás korosztályokkal kapcsolatos feladatok ellátását, valamint

- nem zárja ki a tao-támogatás támogatás igénybevételét a sportakadémia pre-akadémiai korosztályok számára.

A rendelet szerint külön támogatás jár a járulékos közbeszerzések költségére, ilyen az eljárások előkészítése és lefolytatása. Végül a következő mondat szerepel a jogszabályban: "A járulékos közbeszerzési szolgáltatást nyújtó szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként beszerzett tárgyi eszközöket köteles továbbadni a sportakadémiák részére.” Ez azt jelenti, hogy a szállítók és az akadémiák közé beiktatódik egy beszerző szervezet, amely nyilván nem ingyen végzi a munkáját.

A sportakadémiák éves támogatása 20 milliárd forint körüli összeg, de tavaly decemberben a Gazdaságvédelmi Alapból a sportakadémiák további 10 milliárddal, a kiemelt sportegyesületek 3,4 milliárddal részesültek.