A Magyar Közlönyben megjelent határozat utal a Magyarországgal szemben megindított uniós eljárásra,  és egyetért egy független hatóság létrehozásával. Ez a hatóság általános rálátással rendelkezik majd, és beavatkozik azokban az esetekben, ahol a hatóság álláspontja szerint a feladat és hatáskörrel rendelkező hatóságok nem tették meg a szükséges lépéseket olyan

- csalás,

- összeférhetetlenség, 

- korrupció és

- egyéb jogsértés vagy szabálytalanság megelőzésére, felderítésére és kijavítására,

amely hátrányosan érintheti az uniós költségvetéssel való hatékony és eredményes pénzgazdálkodást vagy az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét. Különösen fontos a közbeszerzési eljárások keretében végrehajtott európai uniós pénzügyi támogatások vizsgálata.

Ennek érdekében a kormány 2022. szeptember 30-ig javaslatot tesz az országgyűlés számára a független hatóság – 2022. november 21. napja előtti – létrehozásához és működéséhez szükséges, a hatóság függetlenségét garantáló törvény elfogadására.

Másik lépésként a kormány kötelezettséget vállal egy új Korrupcióellenes Munkacsoport 2022. december 1-jéig történő létrehozására olyan módon, hogy abban kormányzati és nem kormányzati szereplők - létszám és szavazati jog tekintetében - paritásos alapon vesznek részt.  A munkacsoport működéséhez a független hatóság nyújt adminisztratív támogatást. Egyúttal hatályon kívül helyezte a kormány azt a július 15-i határozatát, amelyben - kormányzati emberekből - kívánta létrehozni a Korrupcióellenes Munkacsoportot.

A határidő minkét esetben szeptember 30.

A kormány egy másik határozatában intézkedett a közbeszerzések hatékonyságát és költséghatékonyságát értékelő teljesítménymérési keretrendszer kidolgozásáról. Ez a területfejlesztési minisztert feladata lesz, akinek - egyebek mellett - meg kell vizsgálnia az egyajánlatos közbeszerzési eljárások lehetséges okait és hatásait, beleértve azokat a helyzeteket, amikor az egyajánlatos eljárások aránya meghaladja a 15 százalékos küszöbértéket.