A Magyar Közlönyben megjelent rendelet kimondja: a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

  • a beruházás előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek, továbbá
  • a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a létesítmény megközelítését, működését és városképi illeszkedését segítő útépítési, vasútépítési, közterület-rendezési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, valamint azokkal közvetlenül összefüggő munkákkal kapcsolatosak.

A koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelölte ki a jogszabály.

A beruházással összefüggésben településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint - településképi bejelentési eljárásnak sincs helye.