Most már nagyon közeli az őszi a parlamenti nyitány, ennek egyik első jeleként máris megjelent egy ötvennyolc oldalas salátatörvény. Az erre fogékony olvasóinknak ajánlva, tényleg van benne minden. 

A szöveg érinti a többek között

  • a B kategóriás jogosítvány megszerzését,
  • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását,
  • a vízgazdálkodást,
  • a társasági adót és az osztalékadót, valamint
  • a növényfajták állami elismerését is. 

De a kormányzat végre fellépett a botrányos lakossági fórumok ellen is. Ugyanis számos vonatkozó törvényt módosítanak annak érdekében, hogy kialakuljon érdemi párbeszéd a felek között, amennyiben

a közmeghallgatás – kivéve, amikor helyszíni szemlére is sor kerül – az érintettek személyes megjelenése nélkül, honlapon való közzététel útján is megtartható. A közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel.

De térjünk vissza az eredeti felvetésünkhöz. A salátatörvényben ugyanis módosítanának a  munkavédelemről szóló törvényen (1993. évi XCIII. tv.). Ezzel a bekezdéssel egészül ki a szöveg: 

„A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott tevékenységek, munkakörök, álláshelyek esetében az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti oktatás a miniszter által közzétett általános oktatási tematikának a munkavállaló részére történő átadásával is teljesíthető. Az átadás megtörténhet az oktatási tematikának a munkavállaló számára elérhető belső elektronikus hálózaton történő közzététellel is.”

Különösebb indokolás nem volt. Annyit írtak a tervezet mellé, hogy munkavédelmi oktatás a miniszter által közzétett, általános oktatási tematikának a munkavállaló részére történő átadásával is teljesíthető lesz. 

Eddig az volt az elvárás, hogy a munkába álláskor a munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló „elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.”

A törvénymódosítás legijesztőbb eleme szerint a munkáltató letudhatja egyetlen, kézbe adott vagy emailen küldött írásos oktatási tematikával a munkavédelmi tájékoztatást, és az egyénre bízza, hogy elolvassa-e, megérti-e azt egyáltalán. Ennek akár végzetes következményei lehetnek, amit a szakszervezetek nem nézhetnek tétlenül

– fogalmazott korábban közös közleményükben az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a LIGA Szakszervezetek, a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Munkástanácsok Országos Szövetsége és Szakszervezetek Együttműködési Fóruma.

Öt szakszervezeti szövetség azonnali szakmai egyeztetést követelt még augusztus közepén a munkavédelmi tájékoztatás akkor még várható módosításról: a szövetségek szerint a kormány törvénymódosítása emberéleteket veszélyeztethet.

A kormány terve szerint a munkáltatók nem lesznek kötelesek megfelelő munkavédelmi tájékoztatást adni, így ez a felelősség teljes mértékben a munkavállalókra hárulna - fogalmaztak a kormányzati szándék fényre derülése idején.

A módosítás súlyos, visszafordíthatatlan következményekkel járhat

– hangsúlyozták. 

Közös nyilatkozatukban leírták, hogy a törvénymódosítás hatására nemhogy javulna a munkavédelmi helyzet, de a változtatások leértékelik annak fontosságát, és elképzelhető hogy jóval több munkahelyi balesetre számíthatunk a jövőben.

Az érdekképviseletek szerint a tervezett intézkedés nem csak a munkavédelem alapvető elveivel ellentétes, de szembemegy a 81/391/EGK Európai Tanács irányelvével is, emellett diszkriminatív is lehet, hiszen a tervezet alapján a módosítások csak bizonyos munkáltatókra, munkakörökre vonatkoznak majd. A szakszervezeti szövetségek szerint a módosítást tervező foglalkoztatásért felelős miniszternek feltétlenül egyeztetnie kellene a munkavédelmi képviselőkkel, mielőtt a szakszerűtlen módosításról döntést hozna.

Most már a parlamenti képviselők asztalán hever a salátatörvény, az ő döntésüktől függ a munkavédelmi szabályok esetleges megváltoztatása.