Jelentős értékű munkához jutott az a konzorcium, amely egyedüli pályázóként nyerte meg az országos közhiteles víziközmű kataszter elkészítésére kiírt közbeszerzést. A T-Systems Magyarország Zrt., a Geodéziai és Térképészeti Zrt. és CH-Plussz-2000 Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. nettó 7 milliárd 653 millió forintért vállalta az előzetesen nettó 7 653 717 323 forintra becsült értékű feladat elvégzését. A közbeszerzést tavaly novemberben írta ki az újonnan létrehozott Nemzeti Fejlesztési Programiroda (Nefpi) Nonprofit Kft., amelyet elsősorban a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében uniós támogatást élvező szennyvíz-elvezetési és -kezelési projektek sikeres megvalósításának elősegítésére alapított 2013 márciusában a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A konzorcium feladata a víziközmű kataszter elkészítése mintegy 115 ezer kilométer hosszú országos víziközmű hálózatot és 6,9 millió darab műszaki objektumot érintően. A fejlesztés KEOP-projektként uniós támogatással valósul meg.

A közbeszerzésen nyertes konzorcium tagja egy infokommunikációs (T-Systems) és egy térképészeti (Geodéziai Zrt.) cég mellett a CH-Plussz 2000 Kft. Az utóbbi, algyői székhelyű társaság olaj- és gázipari technológiai rendszerek karbantartási, javítási és kivitelezési munkáival, emellett épületgépészeti szereléssel foglalkozik, beszállítója a Mol Nyrt.-nek is - derül ki a honlapjáról. Fő tevékenységként a "folyadék szállítására szolgáló közmű építését" jegyezték be, tevékenységét azonban a cégadatok szerint veszteségesen folytatta: 2012-ben a 2,3 milliárd forint nettó árbevétel mellett több mint egymilliárdos mínuszt könyvelt el, kötelezettségei meghaladták az 1,7 milliárdot. A szállítóknak félmilliárddal, kapcsolt vállalkozásoknak mintegy egymilliárddal tartozott. A saját tőkéje a veszteség összegével, 1,088 milliárddal csökkent 2012-ben 2011-hez képest (mínusz 453 millió forintra). A vállalkozás mérlegei a megelőző öt évben nem mutattak mínuszt, bár kötelezettségállománya több száz millió forintot tett ki.

Miért is kellenek a nagy értékű fejlesztések, a kataszterek?

A Nefpi tájékoztatása szerint "Magyarországon a közművek, illetve vízi létesítmények nyilvántartása fejlesztésre szorul: egyrészt a meglévő adatok formája és tartalma nem egységes, másrészt az adatok alkalmazhatósága estenként nehézségekbe ütközik mind a műszaki-tervezési, mind pedig az állami vagyonkezelői feladatok ellátása során. A vagyonkataszter és az egységes, elektronikus, közhiteles nyilvántartó rendszer kialakítása az említett projektek keretében lép az első fázisba.
Az egységes és közhiteles rendszer hiánya magas kockázatot jelent a nagyberuházások előkészítésénél és megvalósításánál, mert a papíralapú megvalósulási tervek minősége és megbízhatósága napjainkban már nem teljesíti az elvárható szintet.
Az érvényes törvényi előírások (A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény) alapján a megvalósult víziközművek vagyonértékelését el kell végezni. A vagyonértékelés alapjául szolgáló adatok formátumukat és minőségüket tekintve nem egységesek, így a jelenlegi állapotukban vagyonértékelésre, adatszolgáltatásra, állami adatigények kielégítésére és hatósági feladatok támogatására alkalmatlanok.
A fejlesztés célja olyan adatbázis létrehozása, amely a valós állapotokat tükrözi és hosszú távon is fenntartható, megfelelve az állami feladatok ellátásának és a műszaki-tervezői igényeknek is. A projekt eredményeként olyan egységes térinformatikai alapokon nyugvó, modern, országos és közhiteles víziközmű-kataszter jön létre és üzemel folyamatosan, amely az összes víziközmű szolgáltató szolgáltatási területét lefedi, egységes struktúrával és egységes műszaki tartalommal rendelkezik, tartalma pontos és képes követni a változásokat.
Ugyancsak fontos cél, hogy a káros vizek elvezetésére szolgáló és állami tulajdonban lévő, forgalomképes vonalas vízi létesítményekről - azaz főként a belvízcsatornákról - kielégítő és az állami feladatok ellátását valóban segítő nyilvántartás jöjjön létre.
A projekt keretében teljes és valós kép alakul ki a csatornák hosszáról, elhelyezkedéséről és fizikai állapotáról, amelyek alapján tervezhetők a szükséges karbantartások is. E mellett - mivel az Országos Vízügyi Főigazgatóság kezelésében lévő informatikai kapacitás nem elegendő a megnövekedett adatmennyiség kezelésére - informatikai fejlesztésekre is sor kerül" - tájékoztatott a programiroda.

Sok a furcsaság a cég körül

Több érdekesség is kiderül a CH-Plussz 2000 Kft.-ről a Céginfo.hu adataiból. A dolgozói elfogytak az elmúlt esztendőben: 2013 májusában még 147 munkavállalója volt, decemberben 17 fő, most pedig egy sem. Jelenleg az Olajterv Vagyonkezelő Zrt. van bejegyezve minősített többségi tulajdonosaként (95,5 százalékos befolyással), de a társaság 2013. április 30-ai taggyűlésének jegyzőkönyve szerint az Olajterv üzletrészét megvásárolta és a tulajdonosi jogokat 2013. április 19-tól a Technoimpex Kft. nevű cég gyakorolja. A honlapján és a céginformációkban azonban nincs erre utaló információ. A Napi.hu érdeklődött a cégtől a közbeszerzésen elnyert vízügyi munkájáról és a tulajdonoscseréről, de emailünkre nem válaszoltak, és telefonon sem sikerült elérni Kovács Dániel ügyvezetőt. Az Olajterv Vagyonkezelőnél arról tájékoztattak, hogy a CH-Plussz 2000 Kft. már nem tagja a cégcsoportnak, a cégbíróság még nem jegyezte be a tulajdonosváltást (ami lassan egy éve történt).

A Csongrád Megyei Cégbíróságnál megtudtuk, hogy a kft. 4 százalékos tulajdonosa, Kutasi László bejelentést tett a többségi tulajdon cseréjével kapcsolatban. A közgyűlési dokumentumok szerint Kutasinak elővásárlási joga van a cég üzletrészeire. Ezzel kapcsolatban a Fővárosi Törvényszéken per van folyamatban a kisebbségi tulajdonos és az Olajterv között, ennek azt kell tisztáznia, hogy az elővásárlási joga gyakorlásáról jogszerűen nyilatkozott-e Kutasi, illetve, hogy jogszerű volt-e az Olajterv üzletrészeinek átruházása a Technoimpex Kereskedelmi Kft.-nek. Kutasi elsőfokon már nyert egy pert, amit a Technoimpex indított a CH-Plussz 2000-ből történő kizárása miatt. A társaság tervezett tőkeemelését sem jegyezte be a cégbíróság.

A milliárdos veszteséget mutató CH-Plussz 2000 Kft. új fő tulajdonosa a nagykereskedelemmel - fő tevékenységként gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelemmel - foglalkozó Technoimpex Kft. lenne (amely nem köthető az egykori állami Technoimpex Külkereskedelmi Vállalathoz), amit 2012 szeptemberében alapítottak, s az évben nem volt árbevétele, többségi tulajdonosa pedig az Afrikai-Magyar Egyesület elnökeként is ismert Balogh Sándor érdekeltségében álló Globimpex Zrt. Az utóbbi cég vegyestermékkörű nagykereskedelemmel foglalkozik, 2011 decemberében alapították, 2012-ben 11,7 milliós nettó árbevétel mellett másfél milliós veszteséggel zárt. Balogh Sándor szerencsi vállalkozó neve már közel száz vállalkozásban feltűnt, ezek közül több fizetésképtelenség miatt megszűnt; a vállalkozó elérhetősége jelenleg a cégadatokban egy szlovákiai, kassai lakcím.

CH-Plussz 2000 Kft.- adatok (millió Ft)
201020112012
Értékesítés nettó árbevétele2 192,92 237,12 344,0
Üzemi eredmény22,953,5-1 161,4
Adózott eredmény2,11,3-1 088,3
Jóváhagyott osztalék-0,7-
Saját tőke634,0634,6-453,6
Eredménytartalék146,4230,6247,3
Kötelezettségek964,31 326,11 717,6
Forrás: Céginfo.hu


Térképeket digitalizál a CH-Plussz 2000 Kft.?

A 2000-ben létrehozott CH-Plussz 2000 Kft. 2008 óta volt tagja az Olajterv-csoportnak (kezdetben az Olajterv-tagvállalat HP Team Kft.-n keresztül), a cégbe 2009 végén beolvadt az algyői Petrolszervíz Olajipari és Karbantartó Kft. További érdekesség az olaj- és gázipari céggel kapcsolatban, hogy tevékenysége 2013 szeptemberében kibővült számítógép és telekommunikációs termékek kereskedelmével, programozással, szaktanácsadással, web-hoszting szolgáltatással és pr-kommunikációval.

Információink szerint a CH-Plussz 2000 Kft. egyetlen jelentős vagyoneleme az algyői telephelye, amelynek értékesítéséről tárgyalásokat kezdett a cég. A telephely akár gáztárolóként is hasznosítható lenne.

A Napi.hu megkérdezte a közbeszerzést kiíró Nefpit, hogy mi lesz a feladata a CH-Plussz-2000 Kft.-nek a víziközmű kataszter elkészítésében. A Nefpi tájékoztatása szerint a meglévő közműtérképek digitalizálása, a meglévő anyagok konverziója lesz a cég feladata. "Ennek része a Magyarország teljes víziközmű-hálózatát lefedő szolgáltatók körének felmérése, a szolgáltatóknál rendelkezésre álló adatok beszerzése, az adatok minőségének, aktualitásának vizsgálata; a szolgáltatóknál nem elérhető adatok beszerzési lehetőségének vizsgálata, a szolgáltatók által nem biztosított adatok forrásainak megnevezése."

A cégadatokban negatív információként a CH-Plussz 2000 Kft. neve mellett 2014. januárban, februárban és márciusban is szerepelt néhány napig hatályos NAV-végrehajtási határozat. (Jelenleg ezek nem hatályosak.) Megkérdeztük a Nefpit, hogy ez nem volt-e kizáró feltétel a közbeszerzésen, de a programiroda nem talált adósságra vonatkozó adatot a közhiteles adatbázisokban. "Az ajánlatkérő teljes körűen a jogszabályi előírásoknak megfelelően járt el, mint minden egyéb közbeszerzési eljárása során, jelen eljárásban is ellenőrizte ajánlattevők cégadatait az e-cégjegyzék, az Opten, valamint a köztartozásmentes adózók nyilvántartásában is. Egyik adatbázisban sem találta nyomát azon információknak, amelyeket a Napi.hu felvetett. A CH-Plussz-2000 Kft. a közbeszerzési eljárás során lefolytatott ellenőrzés alapján szerepelt és jelenleg is szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisában, ez kifejezetten azt jelenti, hogy nincs 1 évnél régebben lejárt tartozása"- írta válaszában a Nefpi.

Újabb, vízi létesítmény kataszter 3 milliárdért

A Nefpi tavaly novemberben a "forgalomképes közcélú állami tulajdonú, káros vizek elvezetését célzó vonalas vízi létesítmény kataszterének elkészítésére" is írt ki közbeszerzést, amelynek eredményéről szintén a közelmúltban döntöttek. A Nemzeti Fejlesztési Programiroda 2014. március 18-án kötött szerződést a nyertes ajánlattevővel, a Belvízkataszter 2014 Konzorciummal. A konzorcium tagjai a DIGI-Map Kft., a K S K Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. és a Geodéziai és Térképészeti Zrt., a szerződés összege 3,15 milliárd forint plusz áfa - tudtuk meg a Nefpitől. A fejlesztés szintén uniós támogatással valósul meg.

Olajterv Vagyonkezelő Zrt.
konszolidált eredménykimutatás (millió Ft)
201020112012
Értékesítés nettó árbevétele70 052,035 513,472 450,4
Egyéb bevétel51,51 546,81 742,9
Üzemi eredmény6 214,7909,06 837,4
Adózás előtti eredmény19 860,51 992,06 387,6
Adózott eredmény16 978,71 716,25 566,7
Jóváhagyott osztalék17 155,9797,92 624,7
Mérleg szerinti eredmény-177,2918,22 948,7
Forrás: E-beszamolo.kim.gov.hu

Fő tulajdonost váltott az Olajterv

Az Olajterv Vagyonkezelő Zrt. többségi részének eladásáról a közelmúltban számolt be a Népszabadság, a 62 százalékos tulajdonrész Magyarország egyik legtehetősebb embere (mintegy 52 milliárd forintos becsült vagyonnal), Pap Géza érdekeltségében lévő Advoil Zrt.-é volt, ezt az energetikában eddig kevéssé ismert Polony István cége, az LMH Holding Zrt. vásárolt meg. A tulajdonosváltást a cégbíróság 2013. december 21-ével jegyezte be. Az Olajterv-csoport az energetika számos területén tevékenykedik, az olaj-, gázipari tervezéstől a vezetéképítésig és szerszámgyártásig.