A mindennapi életben gyakran előforduló eset, hogy a háztartásban segítőt alkalmazunk. A gyakorlat azt mutatja, hogy a háztartási alkalmazottak foglalkoztatása - bár viszonylag könnyen és kevés befektetéssel megoldható lenne sok esetben feltételezhetően nem legális keretek között történik. Azaz egy-egy lakástakarítás után sok esetben nem fizet a tulajdonos. Bár pontos statisztika nincs erről, a Buksza az elmúlt években több takarítóval és nekik munkát adó lakástulajdonossal beszélt, de egyikük sem élt az alábbi lehetőséggel.

Nem lehet profi

A jogszabály - a NAV összefoglalója szerint - egyértelműen meghatározza azt, hogy milyen tevékenységek esnek ebbe a körbe és jelzi azt, hogy ez a munka semmiképpen nem lehet üzletszerű. Sem a háztartási alkalmazott részéről, sem a foglalkoztató részéről. Vagyis az alkalmazott is és a foglalkoztató is természetes személy. Például egy takarító alkalmazásakor a takarító nem végezheti ezt a tevékenységet üzletszerűen, például egyéni vállalkozóként vagy cégként és a foglalkoztató esetében is fontos, hogy ténylegesen csak a saját részére kérjen szolgáltatást.

Jó példa lehet erre, ha egy kozmetikus vagy masszőr a saját lakásában, vagy annak egy részében fogadja a vendégeit. Ennek a lakásrésznek a takarítása nem tartozhat a háztartási alkalmazott feladatai közé, mert a foglalkoztató számára üzletszerű tevékenységgel összefüggő célt szolgál a használata.

Milyen munka?

Háztartási alkalmazott végezhet takarítást, főzést, mosást, vasalást, gyermek felügyeletet vagy tanítást, otthoni gondozást és ápolást, házvezetést, kertgondozást, de itt a sor véget is ér, a többi törvényben nem említett tevékenység nem végezhető ilyen foglalkoztatás mellett, ilyen például a háziállat-gondozás vagy a varrás. A háztartási alkalmazottak legális foglalkoztatása havi 1000 forintba kerül és emellett csak a bejelentésről kell gondoskodni, amit vagy az ügyfélkapun keresztül, vagy telefonon lehet megtenni egyszerre akár több hónapra is.

Ez az összeg független attól, hogy a bejelentett hónapban a háztartási alkalmazott hány napot dolgozik, illetve, hogy ezért mekkora keresetet kap vagy hogy más helyen regisztrálta-e már valaki más, mint háztartási alkalmazottat. Ebben a jogviszonyban egy magánszemély az adózott jövedelméből valamely másik magánszemély részére munkalehetőséget biztosít, ez után a jövedelem után már nem kell újra adót fizetni azaz a háztartási munka adó- és járulékmentes viszont ezért TB viszonyt sem jelent.

Azonban, ha a foglalkoztató nem tesz eleget e bejelentési kötelezettségének illetve a regisztrációs díj fizetési kötelezettségének, akkor be nem jelentett hónapokban a háztartási alkalmazottnak kifizetett bevétel teljes összege után az általános szabályok szerint megállapított adót és járulékokat kell megfizetnie.