A közjegyzői díjakat sávosan, az ügyérték alapján állapítják meg. A díj egy fix összegből, valamint az adott sávhoz rendelt százalékos értékből áll. A hatályos szabályozás szerint a legalacsonyabb, 20 ezer forint ügyérték alatti sávban 1000 forintot kell fizetni, 20 és 50 ezer forint közötti ügyérték esetén pedig az 1000 forinton túl még a 20 ezer forint feletti rész 4 százalékát - olvasható a portálon.

Ez októbertől úgy változik, hogy 20 ezer forintig 5500 forint illeti meg a közjegyzőt. A következő sávban, 20 és 50 ezer között pedig az 5500 forint mellett további 4 százalék. Mint látszik, a százalékos érték megegyezik a mostani díjszabással.

Amiben változás lesz, hogy a fix tételek emelkednek, valamint két újabb sávval toldották meg a díjszabást. Eddig 10 millió forint feletti ügyértéknél végződött a díjkalkuláció - 81 700 forint és 0,25 százalék, amit legfeljebb 200 milliós ügyértékig lehet felszámolni -, de októbertől a legutolsó díjsávot 500 millió forinttól állapítják meg: ebben az esetben 1 161 200 forint mellett az 500 millió forint feletti ügyérték 0,1 százaléka jár a közjegyzőnek, amit legfeljebb 1 milliárd forintos ügyértékig lehet megállapítani.

Az új díjszabás a két- vagy többoldalú jogügyletekre vonatkozik. Egyoldalú jogügylet vagy jognyilatkozat okiratba foglalásáért a munkadíj kétharmadát kell majd felszámítani. Mivel jelenleg a felének felszámítását írja elő utóbbi esetben a jogszabály, elmondható, hogy ezek az ügyletek is drágulni fognak. Ezek az alapesetekre vonatkozó előírások, csak a munkadíjra vonatkoznak.

Amennyiben a közjegyzőnek a hivatalán kívül kell lefolytatnia az eljárást, akkor a munkadíj másfélszerese jár neki, ha pedig pihenőnapon, munkaszüneti napon vagy 18 és reggel 8 óra között, akkor a kétszerese. Viszont elég csak a felét megfizetni, ha a két- vagy többoldalú jogügyletet tartalmazó ügyleti okirat elkészítéséhez az ügyfél által rendelkezésre bocsátott írásbeli tervezetet tartalmi változtatás vagy kiegészítés nélkül használja fel. Ha nem állapítható meg az ügyérték, akkor a megkezdett munkaróra szerint számolják ki a díjat. Ez is drágul októbertől: a mostani 1500 forint helyett 5500 forintot kell fizetnünk ezekben az esetekben.