Az Európai Bizottság (EB) elsősorban párbeszéd útján próbálja meg rendezni a problémákat az érintett tagállamokkal, amennyiben ez nem sikerül, az Európai Unió Bíróságához fordulhat - írja a testület pénteki közleményében.

Ellentétes az uniós joggal a kettős üzemanyagár

Az EB felszólítja Magyarországot (illetve a kormányát), hogy tartsa be a szabad mozgásra vonatkozó szabályokat és tartsa tiszteletben a megkülönböztetésmentesség elvét. Kötelezettségszegési eljárást indít a kettős üzemanyagárak miatt, mert azok alkalmazása ellentétes a belső piaci szabályokkal.

Magyarország eltérő üzemanyagárakat szab meg a külföldi, illetve a magyar rendszámmal rendelkező járművek esetében. Az egységes piac megfelelő működésének biztosítása kiemelt jelentőséggel bír a jelenlegi geopolitikai helyzetben, mivel ez a legfőbb eszköz, amelynek segítségével felléphetünk az Ukrajna elleni orosz invázió gazdasági fennakadásokat okozó hatásai ellen. Az egyoldalú nemzeti szintű lépések és a megkülönböztető bánásmód alkalmazása ellentétes az egységes piacon belüli szabad mozgás elvével, és nem jelenthet megoldást - olvasható az EB közleményében.

Ne korlátozzák a gabonakivitelt, amire jelenleg nincs is szükség!

Az EB felszólítja Magyarországot, hogy szüntesse meg a gabonafélékre vonatkozó kiviteli korlátozásokat. Kötelezettségszegési eljárást indít a magyar hatóságok által a gabonaexportra bevezetett, előzetes bejelentési rendszer miatt. Ez lehetővé teszi, hogy a hatóságok a kivitel előtt elővásárlási vagy vételi jogot érvényesítsenek a kivitelre szánt gabonára. A Bizottság álláspontja szerint az intézkedés összeegyeztethetetlen a közös piacszervezésre vonatkozó uniós szabályokkal és a kivitelre vonatkozó közös szabályokkal. A testület szerint jelenleg nincs szükség ilyen intézkedésekre az EU-n belüli gabonaellátás biztonságának szavatolásához.

Per indul a pedofil-ellenes törvény és a Klubrádió ügyében

A Bizottság az Európai Unió Bírósága elé idézi Magyarországot az LMBTIQ-személyek jogainak megsértése miatt. A 2021. június 15-én elfogadott, pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről és egyes törvények gyermekvédelem érdekében történő módosításáról szóló magyar törvény a 18 éven aluliak számára megtiltja, illetve korlátozza az olyan tartalmakhoz való hozzáférést, amelyek „a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását vagy a homoszexualitást” népszerűsítik vagy jelenítik meg.

A Bizottság soha nem vitatta a gyermekek védelméhez fűződő jogot. A magyar törvény azonban egyértelmű különbséget tesz az emberek között azok szexuális irányultsága alapján, ez pedig ellentétes az EU alapvető értékeivel és számos uniós szabályt sért - közölte az EB. (Hogy mely uniós szabályokat sérti a magyar törvény, itt olvashatja el).

A Klubrádió ügyében az elektronikus hírközlésre vonatkozó uniós szabályok be nem tartása miatt indul eljárás Magyarország ellen az EU Bíróságánál. Az EB azért indított keresetet, mert az ország nem oszlatta el a Bizottság azzal kapcsolatos aggályait, hogy a magyar (csak kormánypárti delegáltakból álló - a szerk.) Médiatanács erősen megkérdőjelezhető indokokra hivatkozva utasította el a Klubrádió rádióspektrum-használatra vonatkozó kérelmét. A testület álláspontja szerint Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy a Klubrádió frekvenciahasználati jogainak megújítása kapcsán aránytalan és átláthatatlan feltételeket támasztott. (Erről itt olvashat.)

Felszólítást kaptunk a szennyezett ivóvizek miatt

Az Európai Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy tegyen eleget az uniós ivóvíz-irányelvben előírt követelményeknek, azaz gondoskodjon róla, hogy az emberi fogyasztásra szánt víz egészséges és tiszta legyen. A lakosság ellátására szolgáló ivóvíz bórra, fluoridra, nitritre és arzénre vonatkozó határértékeit összhangba kell hozni az irányelv határértékeivel. Ebben Magyarországon az EU-csatlakozást követő átmeneti mentességi időszak lejárta után is vannak hiányosságok. 13 ivóvíz-ellátási körzetben a megengedett határérték feletti a vízben az arzén és a bór tartalma. Az EB ezért indokolással ellátott véleményt intéz Magyarországhoz, amelynek két hónap áll rendelkezésre a válaszadásra és a szükséges intézkedések meghozatalára.