Európában 2020-ban az alapfokú oktatásban részt vevő diákok uniós szinten igen magas 86,1 százalékos arányban tanultak legalább egy idegen nyelvet, írja az a tanulmány amit, az Európai Bizottság készített az európai iskolai nyelvoktatásról.

Ez javulást jelent a két évtizeddel korábbi állapothoz képest, hiszen az oktatási rendszerek zömében az alapfokú oktatásban résztvevő diákok már 6-8 éves kortól tanulnak idegen nyelvet. 

2013 és 2020 között számottevő növekedés figyelhető meg abban, hogy az angol nyelvet egyre több diák tanulja az alapfokú oktatásban. Az angol után a német és a francia a legkedveltebb nyelvek. 2020-ban a felsősök 30 százaléka tanult franciául, a diákoknak pedig összesen a 20 százaléka a német nyelvet biflázta. Öt országban pedig a spanyol volt a leginkább tanult nyelv.

Alacsony óraszámok

Az alapfokú oktatásban az idegen nyelvre, mint kötelező tantárgyra egy teljes kötelező tantervben 5 és 10 százalékos arány jut. A felső tagozatban és a középiskolai oktatásban pedig eléri a 10 és 19 százalék között arányt. Ez tanévenként az alapfokú oktatásban 30–69 órát jelent. A felső tagozaton és az általános középiskolai oktatás (gimnázium) kötelező évfolyamain pedig 75-185  nyelvóra van tanévenként.

Magyarországon a 2020/21-es tanévre vonatkozó adatok szerint a kötelező idegennyelv-oktatás óraszáma általános iskolában, nappali tagozaton mindössze 13 óra volt, ami az uniós tagországok között az egyik legalacsonyabb. A nappali tagozatos középiskolai oktatás esetében pedig 107 nyelvi óra volt, amivel a szintén a mezőny vége felé vagyunk.

A második idegen nyelv tanulása általában az alsó tagozat végén vagy a felső tagozatban kezdődik 2020-ban uniós szinten a felső tagozat egészében a diákok 59,2 százaléka tanult legalább két idegen nyelvet. A legtöbb oktatási rendszerben a diákok az alsó tagozat utolsó éveiben vagy a felső tagozat korai éveiben kezdik meg a második idegen nyelv tanulását kötelező tantárgyként.

A szakképzésben tanulók rosszabbul járnak

Például nyolc oktatási rendszerben (Bulgáriában, Magyarországon, Ausztriában, Szlovéniában, Szlovákiában, Liechtensteinben, Norvégiában és Törökországban) két idegen nyelv tanulása akkor válik kötelezővé minden diák számára, amikor elérik a középfokú oktatást.

A jelentésben arra is kitérnek, hogy a 2020-ban uniós szinten 35,1 százalékon állt azoknak a szakképzésben tanuló diákoknak az aránya, akik legalább két nyelvet tanultak. Ez közel 25 százalékponttal alacsonyabb az általános középfokú oktatásban (gimnáziumban) résztvevő társaikénál (60 százalék).

Szinte minden európai országban az angol az a nyelv, amelyet az alap- és középfokú oktatásban a diákok idegen nyelvként tanulnak. 2020-ban a diákok több mint 90 százaléka tanult angolul, legalább egy oktatási szinten vagyis az általános iskolában vagy a középiskolában.

Eurydice-jelentés

A jelentés a 37 tagország (az Európai Unió 27 tagállama, továbbá Albánia, Bosznia-Hercegovina, Svájc, Izland, Liechtenstein, Montenegró, Észak-Macedónia, Norvégia, Szerbia és Törökország) 39 oktatási és képzési rendszerére terjed ki.