A Fővárosi Ítélőtábla az eredeti bírósági döntés elleni fellebbezés érveit figyelmen kívül hagyva döntött az Esterházy-kincsek sorsáról - írta a felperes, az Esterházy Privatstiftung.

A magánalapítvány 2017 óta harcol azért, hogy a magyar állam ismerje el, hogy a Tanácsköztársaság az 1919-es idején addigi állandó őrzési helyéről elhurcolt és a fraknói várban maradt műtárgyak művészettörténeti és dologi jogi egységet alkotnak, továbbá ismerje el az alapítvány tulajdonjogát az előbbiekre nézve.

Álláspontjuk szerint, az V. Esterházy Pál herceg által 1923-ban az Iparművészeti Múzeumban letétbe helyezett műtárgyegyüttest a második világháborút követően, 1949-ben jogi okok miatt nem vette, nem vehette tulajdonba a magyar állam, noha azok ténylegesen közgyűjteményi őrizetben maradtak a mai napig.

A restitúciós rendeletre hivatkoznak

Éppen ezért éltek a vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013-as kormányrendelet (restitúciós rendelet) kínálta lehetőséggel, amelynek épp az volt a célja, hogy rendezze a közgyűjteményekben őrzött műtárgyak tulajdonjogi helyzetét.

A közigazgatási eljárás végén a Miniszterelnökség azonban nem tartotta megalapozottnak a Magánalapítvány restitúciós igényét. Éppen ezért indult el, egymással párhuzamosan, a restitúciós eljárásban született döntést megtámadó közigazgatási per, illetve a tulajdonjog tisztázását hivatott polgári per.

Figyelmen kívül hagyták a Kúria intelmeit

Előbbi per még folyamatban van, az utóbbiban pedig most hozott újabb döntést a Fővárosi Ítélőtábla, amely ismét elutasította a magánalapítvány keresetét. Ezt megelőzően a Kúria 2022. január 19-én hozott végzésében úgy határozott, hogy az Esterházy-kincsek tulajdonjogáról meghozott jogerős ítéletet hatályon kívül helyezi, és a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtáblának újra kell tárgyalnia a pert. Az akkori döntés indokolása szerint a másodfokon eljáró bíróság ítélete hiányos, súlyosan okszerűtlen volt és a logika szabályainak sem felelt meg.

Czigány Balázs, az Esterházy Privatstiftung igazgatóhelyettese szerint nem adják fel a küzdelmünket, ezért ismét felülvizsgálati kérelemmel fordulunk a Kúriához. Minden hazai és nemzetközi fórumot készek igénybe venni igazunk érvényesítésére. Az alapítványnak sem szándéka, sem lehetősége nincs arra, hogy a kincseket Magyarországról elszállítsa - olvasható a közleményben.