Az Európa Tanács korrupcióellenes szakértői csoportja (GRECO) pénteken közzétett jelentésében intézkedések meghozatalát javasolta Magyarországnak a kormányzat és a bűnüldözés területén esetlegesen megjelenő korrupció megelőzésére.

A szakértői csoport jelentésében azt írta: Magyarországnak határozott intézkedéseket kell hoznia a korrupció megelőzésére az állami felsővezetői tisztséget betöltő személyek – köztük

  • a miniszterelnök;
  • a miniszterek;
  • a biztosok;
  • a politikai államtitkárok;
  • a politikai tisztségviselők tekintetében;
  • valamint a tanácsadók, a miniszterelnöki megbízottak, továbbá a rendőrség és a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársainak vonatkozásában.

Megjegyezték, a közigazgatás és a rendvédelmi szervek közös és általános jellemzője Magyarországon, hogy

a legtöbb feddhetetlenségi és korrupciómegelőzési intézkedés az alacsony és középszintű tisztségviselőket célozza meg.

A felsővezetői tisztséget betöltő személyekre vonatkozó feddhetetlenségi keretszabályozás nagyon gyenge, a rendőrség és az NVSZ felsővezetői kinevezésének feltételei pedig az átpolitizálódás kockázatát hordozzák magukban.

Közölték: a felsővezetői tisztséget betöltő személyekre nem vonatkoznak a magatartási kódex előírásai, a feddhetetlenséggel kapcsolatos bizalmas tanácsadásra, a lobbitevékenységre vagy az ajándékok és meghívások elfogadására vonatkozó szabályok, sem pedig a munkaviszony megszűnése után végezhető tevékenységekre vonatkozó szabályok.

A korrupcióellenes stratégiák és cselekvési tervek sem terjednek ki ezekre a személyekre, vagyonnyilatkozataikat pedig nem elektronikus formában adják le, ami nagy mértékben korlátozza hasznosíthatóságukat

– írták.

Csak a magas rangú politikai vezetők vagyonnyilatkozatai nyilvánosak, azok ellenőrzése azonban nem elegendő – emelték ki. A szakértők azt kérték, hogy ezen hiányosság orvoslását Magyarország prioritásként kezelje.

A GRECO szerint átláthatatlan a miniszteri kabinetek összetétele is, tagjaik szerepe és javadalmazása, a miniszterek és politikai tanácsadók napirendje és ülései, a miniszterelnöki megbízottak foglalkoztatása, az állami felsővezetői tisztséget betöltő személyek bérrendszere. Növekvő nehézségek tapasztalhatók a nyilvános információkhoz való hozzáférés és a nyilvánosság jogalkotási folyamatban való részvételének gyakorlása terén – írták.

A jelentés szerint

óvatosságot követelnek meg a rendkívüli vészhelyzet idején történő alkotmánymódosítások is, mivel – mint írták – a törvényhozási hatáskörök átruházásával a jogalkotóról a végrehajtó hatalomra helyezik át a hatalmat.

A bűnüldöző hatóságokat illetően a GRECO több intézkedést javasolt az átláthatóság növelése és a jogosulatlan befolyásolás elkerülése érdekében. A javaslatok többek között az országos rendőrfőkapitány és az NVSZ főigazgatójának, valamint ezen intézmények vezetőinek kiválasztására és kinevezésére, illetve a belügyminiszter egyedi eseti utasításara és a rendőrségnek és az NVSZ-nek szánt adományokra vonatkoznak.

Ezzel összefüggésben azt írták: a feddhetetlenség megerősítése érdekében a rendészeti etikai kódexet tovább kell fejleszteni, és ki kell egészíteni egy bizalmas tanácsadói mechanizmussal. Egyértelmű követelményt kell megállapítani a rendőrök számára a feddhetetlenséggel összefüggő kötelességszegések bejelentésére, és a visszaélést bejelentő személyek védelmét meg kell erősíteni – emelték ki.

Kapott egy kettes alát Magyarország

Az Európa Tanács mellett működő korrupcióellenes szervezet eléggé gyenge bizonyítványt állított ki a magyar kormányról, úgy tűnik, hét év alatt nem sok siker koronázta a korrupcióellenes harcot Magyarországon. Bővebben>>>

A GRECO végezetül azt javasolta Magyarországnak, hogy hozzon intézkedéseket a nők képviseletének növelésére a rendőrség és az Nemzeti Védelmi Szolgálat minden szintjén.

A Magyarországnak címzett ajánlások végrehajtását 2024-ben, megfelelőségi eljárás keretében értékelik – tájékoztatott az Európa Tanács korrupcióellenes szakértői csoportja.