A családi  vagyon egy része is múlhat egy házassági vagyonjogi szerződésen – ezt nem győzik mondani a szakértők a házasulóknak. Úgy tűnik, a párok egyre gyakrabban hallgatnak is rájuk, legalábbis ezt tapasztalják a közjegyzők mostanság. 

Statisztikai adatokkal is igazolhatóan egyre idősebb korban házasodnak a magyarok, a magasabb életkorral pedig gyakran nagyobb vagyon is jár. A közjegyzők tapasztalatai szerint ez az egyik oka annak, hogy egyre többen kötnek házassági vagyonjogi szerződést.

Az általános vélekedéssel szemben ez nem csak a kapcsolat megszűnése esetén segítheti a feleket, de egy bedőlt hitel tekintetében a közös családi vagyon egy részét is megmentheti.

Sokan pedig azért szerződnek a házastársukkal, mert több kapcsolatból is született gyermekük, és azt szeretnék, hogy egyenlően örököljenek utánuk.

„Házassági vagyonjogi szerződéssel a házastársak saját akaratuknak megfelelően
rendezhetik vagyoni viszonyukat, bárhogyan megállapodhatnak, akár teljesen felülírhatják a
törvényi szabályozást abban, hogy mi legyen a közös és mi a különvagyonuk, vagy
hogyan kezelik a közöset” – mondja Tóth Ádám, a MOKK elnöke.

Sokszor az is fontos, hogy egy házassági vagyonjogi szerződéssel az adósságot is el lehet
különíteni. Például az egyikük tulajdonában lévő vállalkozás csődjétől, egy nem fizetett hitel
vagy károkozás következményeinek terhétől is megkímélhető a másik fél. Ha nincs
házassági vagyonjogi szerződés, akkor a házassági vagyonközösség miatt nemcsak a
bevételek, hanem általában a kötelezettségek, adósságok is közösek.

Amennyiben egy vagyonjogi szerződésben világosan el van határolva, mi számít különvagyonnak, akkor a házastárs különvagyonából nem lehet érvényesíteni a tartozást.

Ehhez azonban érdemes a vagyonjogi szerződést bejegyeztetni a Magyar Országos
Közjegyzői Kamara által működtetett Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések
Országos Nyilvántartásába (HÉVSZENY). A szerződés ugyanis harmadik féllel, például egy
hitelező bankkal szemben csak ezután lesz hatályos (illetve abban az esetben is, ha a
szerződésről kifejezetten tudomással bírt).

Fontos tudni, hogy érvényes házassági vagyonjogi szerződés kizárólag közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglaltan köthető, az otthon, egymás között írt szerződés még akkor is érvénytelen lesz, ha azt tanúk is aláírták.