Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) előterjesztése értelmében a sérülékeny csoportokba tartozó emberek számára a szélsőséges időjárási viszonyok között "a települési önkormányzat szükség esetén az érintett személy hozzájárulásának hiányában is gondoskodik szálláshelyről." A Habitat elismeri, hogy fontos az időjárási szélsőségeknek kitett, sérülékeny emberek biztonságáról gondoskodni - a csoportba az előterjesztés szerint kiskorúak, várandós anyák, nyugdíjkorhatárt betöltött, krónikus beteg vagy önmaga ellátására nem képes személyek, valamint hajléktalan emberek tartoznak - de elsősorban nem kényszerrel, hanem a lakhatásuk biztosításával.

Az előterjesztés nem tisztázza azt sem, hogy ebben az esetben ki intézkedhet, és az intézkedés tulajdonképpen mit takar. Pontos szabályozásra van szükség, amely biztosítja, hogy az érintettek személyi jogai és érdekei ne sérüljenek - hangsúlyozza a Habitat for Humanity.

Nem rendészeti kérdés

Az időjárás okozta vészhelyzetek megelőzéséhez az utcai szociális szolgálatok megerősítése és méltó körülmények garantálása szükséges az éjjeli menedékekben és melegedőkben, ahova a veszélynek kitett emberek bemehetnek. Javítani kell az alacsony színvonalú hajléktalan-ellátó intézmények állapotát és az ellátás színvonalát, a hosszú távú megoldás érdekében pedig olyan programok indítása szükséges, amely az utcán élő embereket megfelelő lakhatási lehetőséghez juttatja.

Egy felelős hajléktalanpolitikának célja kell, legyen az utcán élők számára is megfelelő és megfizethető, hosszú távú lakhatási lehetőség biztosítása - hangsúlyozza Koltai Luca, a Habitat megbízott igazgatója. Erre vannak megfelelő, helyi szinten már - többek közt a Habitat által is - működtetett modellek, mint az Elsőként Lakhatást vagy a hajléktalan családokat célzó Második Esély programok. A közterületi hajléktalanság érdemben nem rendészeti eszközökkel, hanem lakhatási és elsőként lakhatást fókuszú megoldásokkal csökkenthető.

Lakásjellegű férőhelyekkel lehetne előrelépni

A tervezet új szállásnyújtási szolgáltatási formaként vezeti be a külső férőhelyeket. A Habitat for Humanity álláspontja szerint szükség van rá, hogy a hajléktalanellátás és a családok átmeneti otthonai között egyre több olyan szálláslehetőség jöjjön létre, amely nem intézményi, hanem lakás jellegű.

Ezért fontos, hogy a külső férőhelyek minél önállóbb lakhatási lehetőséget jelentő megoldások legyenek, és az ott lakók szociális munkás támogatásában is részesüljenek. A jelen tervezet azonban erre nem ad garanciákat. A Habitat arra figyelmeztet, hogy amennyiben az intézmények nem kapnak a külső férőhelyek kialakítására és fenntartására elegendő forrást, kétséges, hogy élni tudnak a létrehozásuk lehetőségével.

A Habitat álláspontja szerint úgy kell folytatódnia mind a hajléktalan-ellátási, mind a gyermekvédelmi rendszer átalakításának, hogy az intézményi férőhelyek egy részét fokozatosan egészítsék ki ill. váltsák ki a külső, elsősorban lakás típusú férőhelyek. Minden érintett számára, akinek az egészségügyi állapota, vagy egyéb krízishelyzete nem indokolja az intézményi elhelyezést, legyen lehetősége szociális munkával és egyéb segítséggel támogatott (pl. pszichiátriai, addiktológiai) önálló lakásba költözni.

Nemcsak vészhelyzetben kellene gondoskodni

A Habitat szerint nem csak extrém időjárási viszonyok esetén kell az utcán élni kényszerülőkről az államnak vagy az önkormányzatoknak gondoskodnia. Az is fontos lenne, hogy vészhelyzet esetén mindig álljon rendelkezésre méltó körülményeket nyújtó menedék, de nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az utóbbi években sokkal több ember hűlt ki a saját otthonában, mint az utcán. A kormánynak ezért annak érdekében is kell lépéseket kell tennie, hogy senki ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy nem tudja otthonát megfelelően fűteni, mert nincs rá pénze: a rászorulóknak nyújtott, megfelelő mértékű lakásfenntartási támogatással biztosítani lehetne, hogy senkinek ne kelljen saját otthonában kihűléstől tartania.