Szeptemberben tovább javultak az építőipari kilátások, immár három egymást követő hónapban újabb és újabb historikus csúcsra emelkedett a GKI építőipari bizalmi indexe, az a mutató, ami a rendelésállományok és a foglalkoztatási várakozások alapján egyetlen számba sűrítve mutatja az ágazat rövid távú kilátásait. Augusztushoz képest a mélyépítő cégek várakozásai sokkal kedvezőbbé váltak, míg a magasépítőké romlottak, a két cégcsoport bizalmi indexe csaknem kiegyenlítődött, ez utoljára 2014 szeptemberében fordult elő.

Az elmúlt három hónap termelési helyzetének megítélése szeptemberben, ha nagyon enyhén is, de romlott az előző hónaphoz képest (a szezonálisan kiigazított adatok alapján). Mindazonáltal e mutató még mindig igen magas értéken áll, azaz a termelői elégedettség továbbra is nagyfokú. A szezonálisan nem kiigazított adatok is enyhén romló termelési helyzetet tükröznek: szeptemberben a növekvő és csökkenő termelésről beszámoló cégek aránya 24 és 5 százalék, augusztusban 33 és 11 százalék volt. Szeptemberben a mélyépítők helyzetértékelése számottevően javult, de a magasépítőké romlott. Hasonlóan júliushoz és augusztushoz, szeptemberben is a közepes méretű cégek elégedettebbek voltak helyzetükkel, mint a kisvállalkozások.

A termeléssel kapcsolatos jelenlegi elégedettség az egy évvel ezelőttinél érezhetően nagyobb: 2016 szeptemberében a növekvő és csökkenő termelésről beszámoló cégek aránya 22 illetve 24 százalék volt.

Építőipari bizalmi indexek*, 2014-2017
(szezonálisan kiigazított adatok)

Forrás: GKI

A rendelésállományok értékelése esetében kissé megtört a korábbi kedvező trend, de a mutató még így is igen kedvező helyzetet jelez (a szezonálisan kiigazított adatok alapján). A szezonálisan nem kiigazított adatok változatlan helyzetről tudósítanak: szeptemberben a válaszadó vállalkozások 31 százaléka számolt be magas, 15 százaléka pedig alacsony rendelésállományról. Ugyanez a két arány augusztusban 30 és 14 százalék volt. Ebben a hónapban a magasépítő cégek helyzetértékelése romlott, de a mélyépítőké javult - a kétféle értékelés csaknem összeért.

Az idei szeptemberi értékelés az egy évvel ezelőttinél jóval nagyobb elégedettséget tükröz: 2016 szeptemberében a magas és az alacsony rendelésállományról beszámoló cégek aránya 19 illetve 34 százalék volt.

Minden negyedik cég létszámot bővítene

Számottevően javultak viszont a foglalkoztatási várakozások (a szezonálisan kiigazított adatok alapján) az előző hónaphoz képest. A nyers adatok is pozitív változást tükröznek. A következő három hónapban a válaszadó cégek 24 százaléka készül a létszám bővítésére, s mindössze 5 százalék annak csökkentésére. Augusztusban ugyanez a két arány rendre 18 és 5 százalék, egy évvel ezelőtt rendre 11 és 13 százalék volt. 2017 szeptemberében a magasépítők foglalkoztatási kilátásai valamelyest romlottak, míg a mélyépítőké jelentősen javultak.

Tovább nőnek az árak?

Szeptemberben kissé tovább erősödtek az áremelési törekvések - a szezonálisan kiigazított adatok szerint. Az áremelést tervezők aránya némileg emelkedett (32 százalékra), árcsökkenést pedig kevesebb, mint a cégek 1 százaléka fontolgatott. Ugyanez a két arány augusztusban 29 és 3 százalék, tavaly szeptemberben 11 és 5 százalék volt.

A munkaerőhiány visszafogó szerepe egyre erősödik, szeptemberben már csaknem a cégek kétharmada számolt be erről, a munkaerőhiány volt kiugróan a leggyakoribb ok a termelés bővítését korlátozó tényezők sorában. Második helyen a kapacitáshiány áll, minden harmadik vállalkozásnak ez is gondokat okoz, s közel azonos említési gyakorisággal, a makacs problémák között továbbra is ott található harmadikként a laza fizetési fegyelem.

A magyar gazdaság rövid távú kilátásait a válaszadó építőipari cégek szeptemberben kissé borúsabban látták, mint augusztusban (a szezonálisan kiigazított adatok alapján). Idén e téren komoly hullámzást regisztrált a GKI. A nyers, azaz szezonálisan kiigazítatlan adatok változatlan várakozásokra utalnak: a derű- és borúlátók aránya szeptemberben 25 és 9 százalék, augusztusban 23 és 7 százalék volt.