Több mint három hónap telt el a veronai buszbaleset óta, de a sérültek és az elhunytak hozzátartozói még nem kaptak kártérítést a Groupama biztosítótól, sem a Klebersberg Központtól (KK) és a harmadik érintettől, a busztársaságtól sem. A biztosítótársaság mindössze előleget fizetett az érintetteknek, bár ez utóbbi és a KK is hangsúlyozza, hogy mindent megtesz a fájdalmas esemény hatásainak csökkentéséért, de értesüléseink szerint a háttérben tovább folyik a huzakodás-egyezkedés a biztosítóval. Egyelőre eredmény nélkül.

Szabadulna a felelősségtől az állami iskolafenntartó

Ebben a folyamatban vesz részt a KK alá tartozó Belső-Pesti Tankerületi Központ, amely egy ügyvédi irodát bízott meg azzal, hogy a károsultak segítségére legyen vagy befolyásolja a megegyezésre irányuló tárgyalásokat. Az ügyvéd "hivatalos kirendelése" ugyanis felveti az összeférhetetlenség gyanúját, hiszen a  közvetett megbízó, vagyis a KK anyagilag is felelős a tragédiáért, mégpedig korlátlan mértékben. Míg ugyanis a biztosító felelősségi-kártérítési maximuma 1,6 milliárd forint - egész pontosan káreseményenként és károsultak számától függetlenül hatmillió-hetvenezer euró - a KK-nek korlátlan anyagi felelősséget kell vállalnia, amennyiben a biztosító kerete nem lenne elegendő a kártérítések, sérelemdíjak maradéktalan kifizetésére.

Feltételezések szerint a KK nem csak emberbaráti megfontolásból nyújt jogi segítséget, de vélhetően azért is, hogy elkerülje az esetleg milliárdokra rúgó kifizetéseket, amit viszont már a központnak kellene állnia. Ha ugyanis a biztosító 1,6 milliárdos kerete kimerül, akkor a KK-nek kell fizetnie, mégpedig felső határ nélkül. (Erre utal az a tény, hogy a tragédiát követően olyan törvénymódosítást szorgalmaz az oktatási tárca, amely megszüntetné a KK anyagi felelősségét - lásd keretes írásunkat.)

Cáfol a KK

A KK kérdéseinkre válaszolva tagadja a fenti feltételezést. Az ügyvédet azért bízták meg, mert ezt a segítséget a hozzátartozók igényelték - írják válaszukban. Szerintük összeférhetetlenség kérdése sem áll fenn, hiszen az ügyvédi iroda nem peres képviseletre, hanem kapcsolattartásra és jogi segítségnyújtásra kapott megbízást. Ennek némiképp ellentmond az a tény, hogy a károsultak többsége nem a KK által javasolt és fizetett ügyvéd segítségét veszi igénybe, hanem biztosítási ügyekben tapasztalt ügyvédi irodákat és ügyvédeket. Nem bíznak ugyanis a fenntartó szervezet által delegált jogi szakember véleményében.

Az ügyben leginkább érintett Groupama biztosító  - amely értesüléseink szerint időhúzásra is játszik - szintén írásban válaszolt kérdéseinkre. Ebben kifejtik, hogy a balesetben sérülteknek és az elhunytak családtagjainak méltányos sérelemdíjat ajánlottak fel, és jelentős előleget folyósítottak mindenkinek. A biztosítási titok miatt azonban egyikről sem adhatnak ki részleteket.

Még egyszer megszólalt a KK (ex-KLIK)

A fenntartó mindenben segíti a veronai buszbaleset érintettjeit - olvasható a Klebelsberg Központ sajtóközleményében. Szerintük " valótlanok a Napi.hu cikkében a Klebelsberg Központra vonatkozóan megfogalmazott sugalmazások, állítások, amelyek úgy állítják be a szervezetet, mintha ki akarna bújni bármilyen felelősség alól a veronai buszbaleset kapcsán. A fenntartói felelősség és kötelezettség kérdését jogszabályok határozzák meg, amelyet a Szinyei - Merse Pál Gimnáziumot fenntartó Belső-Pesti Tankerületi Központ ennek megfelelően visel.
Mint az újságírónak küldött válaszban is szerepel, a Klebelsberg Központ jóváhagyásával az érintett iskola fenntartója, a Belső-Pesti Tankerületi Központ megbízott egy ügyvédi irodát, amely jártas a biztosítással kapcsolatos jogi ügyekben, hogy segítséget nyújtson a veronai buszbaleset károsultjai közül azoknak, akik ezt igényelték. A megbízás nem a károsultak képviseletére irányul, hanem a biztosító társasággal, illetve a károsultakkal történő kapcsolattartásra, valamint általános jogi tanácsadásra. A szülők - egy kivételével - folyamatosan igénybe veszik a jogi segítségnyújtást. A Klebelsberg Központ és a Tankerületi Központ, ahogy eddig is, úgy ezután is minden segítséget megad a tragédia érintettjeinek. Mélységesen elítélünk minden olyan kísérletet, amely emberi tragédiák kapcsán megalapozatlan, feltevésekre épülő, illetve hamis információkkal próbálja meg hergelni az áldozatok hozzátartozóit, és nehezíteni a kárrendezési - kárenyhítési folyamatot - írják.

Értesüléseink szerint az elhunytak rokonainak olyan, sablon egyezségi megállapodást ajánlottak, amely független a hozzátartozók számától. Úgy tudjuk, ezt az érintettek többsége elutasította, és csak páran hajlanak az ilyen feltételekkel való megegyezésre. A biztosító sajtóosztályától kapott válasz szerint "eltérve a szokásos kárrendezési gyakorlattól, már a kárbejelentéseket megelőzően ténylegesen megkezdtük az érdemi kárrendezést, megpróbálva ezzel minél több terhet levenni a tragikus balesetben érintettek válláról".

A kártérítést az olasz és a magyar jog azonos módon szabályozza - erre utaltunk a biztosító 1,6 milliárd forintos limitjénél. Hogy ez kimerül-e vagy sem, az jórészt az egyéni megállapodásoktól függ. Az elhunytak rokonainak kifizetendő sérelemdíj mellett igen jelentős összeg lehet a sérültek és a súlyosan sérülteknek kifizetendő egyszeri összeg és életjáradék, ami a 17 elhunyt és tucatnyi sérült esetében vélhetően meghaladhatja a felső határt. A KK-nak elméletileg nem okozhat gondot a pluszösszeg kifizetése - ezt kísérelhetik meg redukálni, adott esetben egy ügyvéd "segítségével". A busztársaság felelőssége és kártérítési kötelezettsége is nyitott kérdés, bár a cég vélhetően nem képes tíz- vagy százmilliókat kifizetni egy elhúzódó pert követően sem.

Változik a jogi környezet

A kormány néhány héttel a január 20-i baleset után jelentette be, hogy változtatások lesznek az iskolai buszkirándulások szabályozásában. Ennek csak egyik eleme az éjszakai buszutak korlátozása és a buszokkal szemben támasztott műszaki követelmények, valamint a sofőrök egészségügyi alkalmasságának szigorítása. A másik cél viszont éppen az, hogy csökkentse az iskolák, illetve a KK kártérítési felelősségét.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) által készített módosítás a köznevelési intézmények objektív kártérítési felelősségét azokra a káreseményekre korlátozza, amelyek elhárítására az intézménynek módja és lehetősége van. A köznevelési törvényt ezért az alábbi kitétellel egészítenék ki: "a tanulmányi és a külföldi iskolai kirándulások esetén a köznevelési intézmény a tanulónak okozott kárért a kártérítési felelősség általános szabályai szerint felel".
Vagyis az iskolákra csak az általános kártérítési szabályok vonatkoznának, és a külföldi iskolai kirándulás, illetve több napos iskolai kirándulás előtt olyan felelősségbiztosítást kell kötnie a szülőnek, az iskolának vagy a szervezőnek, amelynek a kedvezményezettje az adott diák. Így a veronaihoz hasonló balesetek kapcsán az oktatási intézményeket kevésbé lehetne perelni, mint eddig, és a KK korlátlan kártérítési felelőssége is megszűnne.