A Magyar Közlönyben megjelent határozatban az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Országgyűlésnek a helyi önkormányzatok számára az általuk ellátott kötelező feladat- és hatáskörök ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatást kell biztosítania. Ezeket az Országgyűlés, veszélyhelyzet idején a kormány közérdekből csökkentheti, azonban ezzel nem lehetetlenítheti el a helyi önkormányzatok működését.

A 39 oldalas határozatban - az előbbi általános elv ellenére - alkotmányosnak tartotta a taláros testület a különleges gazdasági övezetről szóló törvényt, a Samsung-gyári beruházás területének különleges gazdasági övezetté nyilvánítását, továbbá az iparűzési adó elvonását a gödi önkormányzattól.

Czine Ágnes alkotmánybíró különvéleményében kifejtette, hogy olyan garanciális szabályozásra van szükség, amely normatív szinten biztosítja, hogy a forráselvonásra tényleg csak akkor kerülhessen sor, ha az nem veszélyezteti a helyi közügyek körébe tartozó feladatok ellátását, és szükség esetén a jogszabály a forráselvonással egyidejűleg a kompenzációról rendelkezzen. A konkrét esetben az Alkotmánybíróságnak jogalkotó általi mulasztással előidézett alaptörvény-ellenességet kellett volna megállapítania. Pokol Béla alkotmánybíró pedig különvéleményében elutasította a többségi döntést.