Új légszennyezettség mérő állomással gazdagodott Kárpátalja. A Save Dnipro civil szervezet jóvoltából kapott eszközt a munkácsi kistérségben fogják felállítani – adta hírül a TV21 Ungvár. 

Az óránként frissülő adatokat online lehet majd tanulmányozni. Az Ukrajna-szerte elhelyezett közel ezer eszköz adatait a SaveEcoBot.com weboldalon lehet megtekinteni. 

A portálhoz bárki szabadon hozzáférhet, és az oldal üzemeltetőinek tájékoztatása szerint a levegőminőség javítását tűzték ki célul a fejlődő világban azáltal, hogy ingyenes és egyszerű hozzáférést biztosítanak a levegőminőségi indexhez és más nyilvános környezeti adatokhoz.

A sugárzásmérő

A levegő porszennyezettségén kívül Kárpátalja egy sugárzási szint mérésére alkalmas eszközt is kapott, amihez hasonlókat már szintén telepítettek Ukrajna többi megyéjében is. 

A sugárzásmérő adatait ugyancsak meg lehet majd tekinteni az online felületen, és a civil szervezet képviselői szerint 

az eszközök által mért adatokhoz való szabad hozzáférés lehetővé teszi, hogy a lakosság megtegye a szükséges intézkedéseket egészsége megóvása érdekében.

Az interaktív térkép tanúsága szerint (amelyen a Krím-félszigetet hangsúlyozottan ukrán területként tüntetik fel) jelenleg a háború sújtotta Ukrajna jelentős részén a normális tartományban van a háttérsugárzás, kivételt a csernobili atomerőmű környéke jelent, ahol manapság is szélsőségesen magas értékeket mérnek, helyenként 5000 nanosievert/órát meghaladó mértékben.

Kép: saveecobot.com

A radioaktivitásról

Az Országos Atomenergiai Hivatal tájékoztatása szerint a környezetünkben lévő anyagokat alkotó atommagok egy része nem stabil, magától képes úgy átalakulni (bomlani), hogy közben (részecske és/vagy elektromágneses) sugárzás formájában energia szabadul fel. Ez a jelenség a radioaktivitás. 

Az így felszabaduló sugárzás kölcsönhatásba léphet a környezetében lévő anyagokkal, így az emberrel is. A kölcsönhatás módja és mértéke függ a sugárzás fajtájától és energiájától. A radioaktív bomlásból származó sugárzást eredetéből adódóan szokás radioaktív sugárzásnak, az anyaggal való kölcsönhatás jellegéből adódóan pedig ionizáló sugárzásnak is nevezni.

A radioaktivitás mérőszáma azt mutatja meg, hogy az adott anyagban egy másodperc alatt hány atommag alakul át. Mértékegysége a becquerel (Bq): egy becquerel aktivitású anyagban egy darab atommag bomlik el másodpercenként. A természetben megtalálható radioaktív anyagok következtében egy átlagos testsúlyú emberben másodpercenként több mint ötezer ilyen természetes átalakulás következik be. A természetes sugárzás mindig is jelen volt a Földön, az élővilág ilyen körülmények között, ehhez alkalmazkodva jött létre.

Az egységnyi idő alatt elnyelt (vagy mért) dózist dózisteljesítménynek hívják, mértékegysége Sv/h (sievert/óra). A környezetben mért dózisteljesítmény (háttérsugárzás) mértékéhez igazodva ezt nSv/h (nanosievert/óra, 10-9 Sv/h) mértékegységgel szokás megadni.

A háttérsugárzás mértékének figyelmeztetési szintje Magyarországon 250 nSv/h, a riasztási szint 500 nSv/h. Ezek a jelzési szintek valós veszélyt még nem jelentenek, csak azt jelzik a szakemberek számára, hogy indokolt utánajárni és megvizsgálni, hogy mi okozhatta, illetve okozza a szint növekedését, mielőtt az biztonsági kockázattal járhatna.