Az ügy előzménye, hogy augusztusban a kormány a Club Aliga mai tulajdonosainak szinte korlátlan beavatkozási lehetőséget adott az addig érvényes építési és telekalakítási szabályok felülírásával.

A helyi önkormányzatnak hosszú időn át csak annyi köze volt az állami tulajdonban lévő 8300 négyzetméteres területhez, hogy pénzért parkolóhelyet biztosított az éppen aktuális bérlőknek.

A part közeli területek szabályozásáról közben elfogadott rendeletben10 méter széles zöld sávot, parti sétányt, 30 méter széles beépíthetetlen területet jelöltek ki. Ugyanez került a helyi építési szabályzatba is - olvasható a portálon.

Az Appeninn Nyrt. reakciója

A fent hivatkozott rész több ponton is pontatlan. Egyrészt Magyarország Kormánya a hivatkozott rendelettel Balatonvilágos területén található több terület, ingatlan tekintetében állapított meg eltérő építési szabályokat, így többek között az Appeninn Nyrt. vagyonkezelésében és tulajdonában álló ingatlanegyüttes (mely a köztudatban csak Club Aliga néven ismert) tekintetében is. Az Appeninn Nyrt. azonban a cikkben megnevezett fejlesztéshez, valamint annak tulajdonosi köréhez sem közvetett, sem pedig közvetlen módon nem kapcsolódik. A hivatkozott cikkrészlet ezzel szemben tévesen kelti azt a látszatot, hogy a cikkben említett beruházás, az Appeninn Nyrt. beruházásában megvalósuló Club Aliga fejlesztésére vonatkozik, vagy ahhoz bármely módon tartozik.

A valóság ezzel szemben az, hogy az Archibald Ingatlanhasznosító Szabadidő, Sport Kft. által birtokolt területen zajló fejlesztés, valamint a Club Aliga területén jelenleg is zajló fejlesztések semmilyen módon nem kapcsolódnak egymáshoz, azok egymástól függetlenek.

Emellett az alábbiakban küldjük az Appeninn Nyrt. tájékoztatását a Club Aliga területén zajló fejlesztésekkel kapcsolatban:

"Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a Club Aliga területének fejlesztése a helyi lakosok, az Önkormányzat és a Civil szervezetek igényeinek szem előtt tartásával zajlik. A jelenlegi strand területe a jövőben is elérhető lesz minden ide látogató személy részére. A fejlesztés elsődleges célja a jelenlegi Club Aliga területének integrációja Balatonvilágos község életébe. Társaságunk minden fejlesztését, különös tekintettel a Club Aligán zajló beruházásra, a környezeti értékek maximális megóvását szem előtt tartva végzi. A jogszabály által biztosított beépítési mutatók nyújtotta lehetőségekkel nem élve, a gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi szempontokat maximálisan szem előtt tartva alakítjuk település fejlesztési projektünket. Fenntarthatósági törekvéseink célja, hogy ne csupán gazdasági értékeket hozzunk létre. Fontos számunkra, a társadalmi értékek megteremtése."

Az önkormányzat többször levélben fordult a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőhöz (MNV Zrt.), hogy a terület kerüljön önkormányzati tulajdonba vagy vagyonkezelésbe. Csakhogy az MNV értékesítette az ingatlant, az önkormányzatot pedig arról értesítette, hogy élhet elővásárlási jogával. Ezt a 410 milliós árat azonban nem tudták kifizetni.

Az önkormányzati képviselők ahhoz ragaszkodtak, hogy legalább a parti sáv maradjon állami vagy önkormányzati tulajdonban, de ebben a tekintetben sem jártak sikerrel.

Az MNV szerződést kötött az Archibald Ingatlanhasznosító Szabadidő, Sport Kft.-vel, amely a  Media System Kft. és a Zétavár Szabadidő, Sport és Ingatlanhasznosító Kft. tulajdonában van. Ezek tulajdonosai többségében megtalálhatók a Bártfai Beatrix vezetésével működő Sárhegyi és Társa ügyvédi iroda munkatársai között. Az érintettek kiváló kapcsolatban vannak fontos kormányzati szereplőkkel.

A jogszabály szállodafejlesztésre hivatkozva nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá minősítette az 1392-es helyrajzi számú ingatlanon tervezett munkálatokat is.

A rendelet lerövidítette az engedélyezési határidőket, és rögzítette azt is, hogy a beruházás esetében építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni, valamint településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.

A területen álló épületek bontását február végén megkezdték, és közzétették a beépítéssel kapcsolatos terveket. Mint ebből kiderül, szó nincs a kormányrendelet indokaként használt szállodafejlesztésről. A látványterv szerint egyszerűen csak fel akarnak építeni egy 92 lakást és egy vendéglátó egységet magába foglaló hétszintes társasházat, ami a telek szinte egészét elfoglalja.

A korábban tervezett 30 méteres védett parti sáv és a sétány helyett az épület egyik szárnya 8 méterre lesz a Balatontól

- olvasható a cikkben.