Az országos közvetítői hálózathoz tartozó, több Balaton-parti városban irodát működtető cég előre elkészített szerződésminta alapján kötött ingatlanközvetítői szerződést az eladókkal, amely több kifogásolható rendelkezést is tartalmazott.

  • az eladónak akkor is ki kellett fizetnie a jutalékot, ha a közvetítés nem járt eredménnyel, még akkor is, amikor a sikeres ügylet elmaradása nem neki volt felróható. 
  • a díj megfizetésére kötelezték az eladót akkor is, ha a szerződés megszűnését követően két éven belül adta el a lakást olyan vevőnek, aki korábban az ingatlanközvetítő cégnél érdeklődött ugyan, de az adásvétel akkor nem jött létre.
  • előírták, hogy amennyiben az ingatlanközvetítői szerződést az eladó nem a cég irodájában kötötte meg, akkor a 14 napon belüli indokolás nélküli, és a jogszabályok szerint fizetési kötelezettséggel nem járó felmondás jogát az eladó csak akkor gyakorolhatja, ha az ingatlanközvetítő addig felmerült költségeit megfizeti, sikeres közvetítés esetére pedig a felmondási jogát ki is zárták. 
  • a közvetítői díj késedelmes megfizetése esetén a törvényben meghatározott mértékű késedelmi kamat kétszeresét számolták fel.

A Sonline beszámolója alapján a Somogy Vármegyei Főügyészség keresete nyomán a Kaposvári Törvényszék ítéletében megállapította a fenti szerződési feltételek érvénytelenségét, így azok a fogyasztóval kötött szerződésnek sem részei a továbbiakban. A másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla jogerős döntésével az elsőfokú ítéletet helyben hagyta.