Az új szabályozás az Európai Unió zöld átállást és a körforgásos gazdaság megteremtését célzó intézkedéscsomagjának része – hívja fel a figyelmet közleményében a BDO Magyarország adótanácsadói üzletága.

A rendelet magyarul „a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályai” megjelöléssel fut. (Angolul: extended producers responsibility, EPR).

A következő termékek érintettek az új jogszabályban.

  • csomagolások
  • egyes, egyszer használatos műanyagtermékek
  • elektromos és elektronikus berendezések, elemeket és akkumulátorok
  • gépjárművek, gumiabroncsok
  • irodai és reklámhordozó papírok
  • sütőolaj és zsír
  • bizonyos textiltermékek
  • fabútorok

Jelentős a bővülés a jelenlegi szabályokhoz képest

A „körforgásos termékeknek” ez a köre jóval bővebb, mint a jelenleg környezetvédelmi termékdíj köteles termékeké, a kiterjesztett felelősséget viselő gyártó pedig nem csak a belföldi előállító, de az importőr is lehet – emel ki két fontos körülményt Kardos Dóra, a BDO Magyarország adótanácsadás üzletágának szenior adómenedzsere.

Az új szabályozás értelmében EPR-díjat kell fizetnie például minden olyan vállalatnak, amely csomagolószert szerez be és abba terméket csomagol, függetlenül attól, hogy a csomagolószer belföldről vagy külföldről érkezik.

Ez azért is jelentős változás, mert jelenleg a belföldi csomagolószer beszerzése esetén a termékdíj-fizetési kötelezettség az érintett társaságokra nem vonatkozik.

Bizonyos termékek – például gépjárművek, elektronikus berendezések, akkumulátorok – értékesítőinek mind a környezetvédelmi termékdíjat, mind az EPR-díjat meg kell majd fizetniük.

A kiterjesztett gyártói felelősség szabályait a gyártóknak és a kereskedőknek éppen úgy ismerniük kell, mint az exportáló, illetve importáló vállalatoknak, valamint azoknak a cégeknek, amelyek jelenleg is a környezetvédelmi termékdíj hatálya alá tartoznak.

Olyan esetek is előfordulhatnak, amikor a tényleges kötelezett azonosítása további vizsgálatot igényel, kérdéses lehet például, hogy a reklámhordozó papír után a nyomdát (mint a termékdíj esetében) vagy a megrendelőt terheli a kiterjesztett felelősség.

Mit kell tenniük az érintett vállalkozásoknak?

Az EPR rendszer több új kötelezettséget támaszt az érintett vállalkozásokkal szemben.

Regisztráció. Az érintett vállalkozásoknak április 30-ig kérelmezniük kell a nyilvántartásba vételt az Országos Hulladékgazdálkodási Hatóságnál (OHH).

Díjfizetés. A kiterjesztett gyártói felelősségi díjat az energiaügyi miniszter évente rendeletben fogja meghatározni. A rendeletben megállapított díjat a körforgásos termékek első belföldi tulajdonjog átruházása után kell majd megfizetni.

Nyilvántartás, adatszolgáltatás. A forgalomba hozott körforgásos termékekről naprakész nyilvántartást kell vezetni, negyedévente pedig bevallást kell benyújtani az OHH felé.

Számlázás. Az új szabályozás a számlázási folyamatokat is érinti, ugyanis az érintett termékek forgalomba hozataláról szóló számlán a továbbiakban fel kell tüntetni, hogy „A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.” Bizonyos esetekben a számlán egyéb adatoknak is szerepelniük kell.

Az új szabályozással járó feladatokat és kötelezettségeket számos vállalkozásnak be kell építenie a mindennapi üzletmenetébe, az erre való felkészülésre pedig már csak néhány hónap maradt - hangsúlyozza Kardos Dóra.