Az emberek életében a pénz fontos szerepet tölt be, a pénzügyi döntések mögött pedig gyakran nemcsak racionális, hanem lélektani tényezők állnak.

A Financiológus rovat olvasói levelekre épül, és szándéka szerint olyan embereknek segít, akik széles értelemben véve valamilyen pénzügyi problémával néznek szembe.

Olvasónk írta:

Tisztelt Financiológus!

Látható-e már, hogy a Sberbank végelszámolásban részt vevő ügyfelek (az OBA kártalanítás után) milyen mértékű térítésre számíthatnak a végelszámolás során a követelésük/betétjük értékéből? Mikor lehetséges a kifizetés? Az OBA mint kártalanító nyújt-e be hitelezői igényt a Sberbank végelszámolásában a kifizetett kártalanítások összegéről a végelszámolónak? 

Köszönettel: Péter

A Financiológus válasza:

Kedves Péter!

Nagyon sokan várnak önhöz hasonlóan arra, hogy megkapják a pénzüket a Sberbankból a csőd után. Az OBA 100 ezer euróig kártalanította a jogosult betéteseket, az ezen felüli összegek kifizetése és a többi hitelező kártalanítása azonban elhúzódhat. A végelszámolást mint minden pénzügyi intézmény esetében, a Sberbanknál is a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (PSFN) végzi. Megkérdeztem az intézményt, hogy mikorra várható pontosabb információ az ügyről, és mekkora megtérüléssel számolhatnak a hitelezők, de egyelőre nagy a bizonytalanság.

A PSFN a végelszámolási eljárás során a vonatkozó jogszabályok szerint jár el. Feladatai közé tartozik a cég vagyoni helyzetének felmérése, a követeléseinek a behajtása, a tartozások kiegyenlítése, érvényesíti a cég jogait, teljesíti a kötelezettségeit, vagyoni eszközeit pedig szükség esetén értékesíti.

Ezeket a feladatokat a PSFN, miután a Magyar Nemzeti Bank elrendelte a Sberbank végelszámolását, megkezdte - erről tájékoztatta az intézmény a Napi.hu-t.

Jelenleg folyamatban van a Sberbank végelszámoló általi átvétele, a vagyoni helyzet pontos feltárása, valamint a hitelezői igények befogadása.

A Sberbank végelszámolási eljárására alapvetően a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) szabályai az irányadók, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseiben foglalt eltérésekkel.

A Hpt. 50. § (3) bekezdése alapján a pénzügyi intézmény végelszámolása során a hitelezők a végelszámolás közzétételétől számított hatvan napon belül, azaz 2022. május 3. napjáig jelenthetik be követeléseiket azzal, hogy a Ctv. rendelkezései szerint a bejelentés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése nem jár jogvesztéssel.

A Sberbank 65 158 betétesének összesen 146 791 millió forint kártalanítási összeget fizetett ki az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) a végelszámolás megindulását követően, mely összegre nézve az OBA - a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján - hitelezői igénybejelentést tesz és az eljárásban a továbbiakban hitelezőként vesz részt.

A végelszámoló a hitelezői igénybejelentési határidő elteltét követő 15 napon belül a követelésekről jegyzéket készít, és a hitelezőket a követelésük minősítéséről a hitelezői igénybejelentési határidő elteltét követő 45 napon belül értesíti.

Ez praktikusan azt jelenti, hogy május 18-ra készül el a jegyzék, és a hitelezők június közepe felé legkésőbb kapnak a PSFN-től egy értesítést a követelésük minősítéséről.

Ennél korábban pontosabb információra nem nagyon lehet számítani. A PSFN tájékoztatása szerint ugyanis a hitelezői igények most is folyamatosan érkeznek a végelszámolóhoz, zajlik a feldolgozásuk és a nyilvántartásba vételük. Mivel nincs még pontos adat arról, mi lesz ennek a folyamatnak a végeredménye, a PSFN nem tud konkrétabb számadatot szolgáltatni most. A PSFN azt sem tudta megmondani a végelszámolási eljárás jelenlegi szakaszában, hogy az eljárás befejezése és a hitelezők térülésének várható időpontja, illetve mértéke mekkora lehet majd. 

Ha Önnek is bármilyen pénzügyi kérdése, problémája akad, írjon nekünk bizalommal a [email protected] címre!