A GVH gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt versenyfelügyeleti eljárást indított a Phoenix Hungaria Holding Zrt. és a Hungaropharma Zrt., továbbá a velük egy vállalkozáscsoportba tartozó egyes cégekkel szemben.

Mind a Phoenix-csoport, mind a Hungaropharma tagjai teljes palettás nagykereskedőként tevékenykednek a magyarországi gyógyszerpiacon, hosszú évek óta a legfajsúlyosabb piaci szereplők. Mindkét cégcsoport patika-franchise-rendszert alakított ki (Benu, illetve Alma-franchise), ezen kívül egyéb együttműködési formákat is kiépítettek számos hazai patikával (Szimpatikák, illetve Gyöngy patikák). A két legjelentősebb hazai gyógyszer nagykereskedő ezen patikai együttműködései a hazai patikák jelentős részét, több mint hatvan százalékát érinti - írja közleményében a GVH.

Az eljárás során a GVH azt vizsgálja, hogy a nagykereskedők és a velük együttműködő patikák között létrejött megállapodások hatásaként torzul-e a verseny a magyarországi gyógyszer-forgalmazási piacokon.

A vizsgálat lefolytatása, az eljárási cselekmények ütemezése és tervezése során a versenyhivatal kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az eljárás alá vont vállalkozások és az eljárás egyéb résztvevői fokozott leterheltséggel szembesülnek a járványhelyzetben, ehhez igazítja majd az eljárás egyes lépéseit - írja a GVH.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam hat hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható - közölte a GVH.

A betegek versenyképes áron elérhető készítményekkel történő ellátása és a biztonságos gyógyszerforgalmazás a járványhelyzet alatt is kiemelt cél. A Gazdasági Versenyhivatal e célhoz a torzításoktól mentes versenyfolyamatok biztosításával kíván hozzájárulni a gyógyszer-értékesítési piacokon - írta céljáról a GVH.