Miután a nyugdíjtörvény szerint a nyugdíjigénylésnek már nem feltétele a keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonyok - így a közalkalmazotti jogviszony - megszüntetése, ezt a körülményt nem is vizsgálja a nyugdíjmegállapító hatóság.

Másként rendelkezik azonban a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, amely szerint a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a Nők40 feltételét legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő hölgy a nők kedvezményes öregségi nyugdíját igényli.

Vagyis abban az esetben, ha az érintett hölgy legkésőbb a felmentési ideje utolsó napján megszerzi a 40 évi jogosultsági időt, akkor a munkáltatója a hölgy kezdeményezésére köteles a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel megszüntetni. Ehhez az érintett közalkalmazottnak természetesen a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával vagy hatósági bizonyítványával igazolnia kell a munkáltatója számára, hogy megszerezte az előírt jogosultsági időt - olvasható a nyugdíjguru.hu portálon.

Ez az eljárás alapjában eltér a korbetöltött öregségi nyugdíj igénylése során alkalmazott megoldástól. A Nők40 igénylése esetén ugyanis a felmentési időt a feltételek teljesülése napjától visszafelé kell számolni, a nyugdíjkorhatár betöltésével igényelt öregségi nyugdíj esetében viszont a felmentési idő a korhatár betöltésének napján kezdődik.

Példaként tegyük fel, hogy egy közalkalmazott hölgy 2022. december 1-jén szerzi majd meg a 40 éves jogosító időt, míg egy 1957. december 1-jén született közalkalmazott férfi ugyanazon a napon tölti be a 65 éves nyugdíjkorhatárát. A hölgy esetében a jellemzően 8 hónapos felmentési időt december 1-jétől visszafelé kell számolni, így a felmentési ideje kezdő napja 2022. április 1-je lesz. Férfi kollégája esetében a 8 hónapos felmentési idő kezdő napja lesz december 1. vagyis a felmentési ideje 2023. augusztus 1-jén jár le. A nők kedvezményes nyugdíja a példában 2022. december másodikától, a férfi kolléga öregségi nyugdíja 2023. augusztus másodikától állapítható meg - noha a nyugdíjuk feltételei ugyanazon a napon, 2022. december 1-jén teljesültek.

A felmentési időről is a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezik, amely a nyugdíjba vonulás tekintetében jellemző esetekben nyolc hónapos felmentési időt biztosít (természetesen a nők és férfiak számára egyaránt): az általános hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött harminc év után hat hónappal meghosszabbodik. A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól.

Mire nyerhetünk jogosultságot?

Végkielégítésre a közalkalmazotti jogviszony nyugdíjigénylés miatti megszüntetése esetén semmilyen esetben nem jogosult a közalkalmazott.

Jubileumi jutalomra viszont jogosult lehet, hiszen a huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár, amely huszonöt év után kéthavi,harminc év után háromhavi, negyven év után öthavi illetménynek megfelelő összeg. Ha a nők kedvezményes nyugdíját igénylő hölgy legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, akkor a részére a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat kell kifizetni a jogviszony megszűnésekor, azaz a felmentési idő utolsó napján. Ez a kedvezményes kifizetés a korbetöltött öregségi nyugdíjat igénylőkre is vonatkozik.

Az időarányosan járó szabadságot az érintett hölgy részére a felmentési idő kezdete előtt, vagy legkésőbb a felmentési idő munkával töltött tartama terhére ki kell adni vagy azt meg kell váltani. A felmentési idő munkavégzési kötelezettség alól mentesített része terhére a szabadság nem adható ki - hívja fel a figyelmet Farkas András.