A szövetség szerdai, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a rokkantsági nyugdíjrendszer átalakítása valamennyi kárvallottjának egyszeri, 500 ezer forintos kompenzációt kellene kapnia. Ez az összeg azokat a hozzátartozókat is megilleti, akiknek időközben elhunyt a rokkantsági ellátásban részesülő családtagjuk - írták.

A szaktárcának hétfőn benyújtott javaslatukban azt kezdeményezik: a kompenzáció erre irányuló külön kérelem nélkül járjon. Továbbá ne legyen a kifizetés feltétele az állapotvizsgálat újbóli elvégzése. Ugyanakkor aki a vizsgálat körülményeinek ismeretében mégis szeretné, kérhesse az állapotvizsgálatot.

A javaslat szerint a kompenzációt december 31-ig kellene átutalni az érintetteknek, ezzel egyidejűleg pedig tájékoztatni kell őket arról, hogy az állapotvizsgálat elvégzésére 2022. március 31-ig benyújtott kérelem esetén van lehetőség. A rehabilitációs hatóságnak az állapotvizsgálatot és az erről szóló határozatot legkésőbb 2022. december 31-ig el kell végeznie, szemben a jelenlegi szabállyal, amely szerint erre 2023. június 30-ig van idő.

Az összeg a szövetség szerint "a több évig tartó nélkülözést, a pénztelenségből adódó stresszt, frusztrációt, kiszolgáltatottságot hivatott kárpótolni", valamint az ellátás csökkenéséből vagy elvesztéséből eredő anyagi hátrány kiegyenlítésére, az állapotvizsgálatból következően az ellátás összegének korrekciójára és a különbözet visszamenőleges kifizetésére lehet alkalmas.

A MEOSZ azt javasolja, hogy az állapotjavulás fogalmát és az állapotvizsgálat részleteit még a törvény július 1-jei hatályba lépése előtt tisztázzák, "a méltánytalan helyzetet" ugyanis szerintük a kompenzáció és az állapotvizsgálat együttes biztosításával lehet teljesen rendezni.

Mivel a hatóság az állapotvizsgálatot nem hivatalból fogja elvégzi, hanem csak azoknál, akik ezt külön kérik, a jogosultaknak tudniuk kell a vizsgálat részletes feltételeit. Például azt, hogy a hatósági iratanyagban található orvosi dokumentáción felül az ügyfeleknek kell-e további orvosi iratokat csatolniuk, mely esetekben fordulhat elő személyes vizsgálat, illetve mikor tekinthető nem bizonyítottnak az állapotjavulás ténye - írták.

A MEOSZ a javaslatait a szaktárcán kívül eljuttatta valamennyi országgyűlési képviselőnek is - olvasható a közleményben.

Az Országgyűlés szerdán fogadta el a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló kormányzati előterjesztést. E szerint azok a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülő emberek, akiknek - a rokkantnyugdíjak rendszerének átalakításával összefüggő, 2012-től új alapokra helyezett - felülvizsgálatot követően alacsonyabb lett a juttatásuk, mint 2011 decemberében volt, 500 ezer forintos egyösszegű kompenzációt kaphatnak, ha 2022. február 28-áig nyilatkoznak arról, hogy az ellátási összeg csökkenésével összefüggésben további igényük nincs.

Ha valaki a kompenzációt nem fogadja el, akkor 2022. június 30-áig kérelmet nyújthat be, hogy a rehabilitációs hatóság állapotvizsgálatot végezzen nála. Ez legkésőbb 2023. június 30-ig megtörténik. Ha az állapotjavulás nem bizonyítható, akkor az ellátás összegét újra megállapítják, illetve egy összegben kifizetik a különbözetet legfeljebb 2012. január 1-jéig visszamenőleg.