A megváltozott munkaképességű személyeknél a 2011-es szabályozás új szempontrendszert vezetett be a rokkantsági fok megállapításához, emiatt a megváltozott munkaképességűek járandósága állapotuk felülvizsgálata után sok esetben a létminimumot sem érte el. A törvénymódosítással 180 ezer ember rokkantnyugdíját vették el.

Aki a nyugdíjkor­határt elérte, az a továbbiakban nyugdíjasként kapta a támogatását, akik még nem töltötték be az 57. életévüket, rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásra váltak jogosulttá - számolt be az Index.

Végül az Alkotmánybíróság 2018 novemberében nemzetközi szerződésből származó jogalkotói mulasztásként értékelte, hogy a törvény nem rögzítette pontosan az állapotjavulás fogalmát. Azt is kifogásolták, hogy a komplex felülvizsgálatot utáni rokkantsági ellátás már semmilyen módon nem függ a korábbi, járulékfizetésen alapuló rokkantsági nyugdíj összegétől. Az alkotmánybírák 2019. március 31-ig adtak határidőt a parlamentnek a hiányosságok pótlására.

A törvényhozók nem kapkodták el a dolgukat, csak 2021. július 1-én lépett hatályba az új szabály, amely a rokkantsági nyugdíjrendszer átalakításával érintettek kompenzációjáról, valamint az esetleges visszamenőleges állapotvizsgálatáról rendelkezik.

Az új szabályozás alapján a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (Nyufig) 2021 végéig hivatalból értesített minden érintettet, hogy február 28-ig nyilatkozzon:

  • elfogadja az ötszázezer forint egyösszegű kompenzációt; vagy
  • visszamenőleges állapotvizsgálatot kér.

A főispánok döntöttek

Azoknál, akik a második lehetőséget választották, az állapotvizsgálatot június 30-ig végezték el. A hatósági eljárás ügyintézési határideje valamennyi érintett esetében július 1-jén kezdődött, és augusztus 29-én fejeződött be.

Ha a vizsgálat szerint a kérelmező állapotában nem következett be tényleges javulás, vagy annak ténye nem bizonyítható, az ellátás összegét újra megállapították – azzal a megkötéssel, hogy az új összeg nem lehet kevesebb a 2011 decemberében járó ellátás időközi emelésekkel növelt összegénél (vagyis a károsult egy összegben megkaphatja a ténylegesen folyósított összeg és a megvont ellátás időközi emelésekkel növelt különbözetének összegét).

A rehabilitációs hatóságként eljáró kormányhivatalok főispánjai meghozták a határozataikat. Az Index információi szerint az utóbbi hetekben többmilliós kifizetések is történtek, köztük nem egy károsult nemrég több mint 15 millió forintot kapott.